Pochod pro pohřešované děti

  • 02. 06. 2014
Pochod pro pohřešované děti
V naší republice je každým rokem pohřešováno až 8000 dětí a mladistvých. Ne každý případ končí radostným shledáním dětí s rodiči. Občanské sdružení Ztracené děti chce Pochodem pro pohřešované děti upozornit veřejnost na tuto citlivou problematiku, která se může dotknout každého z nás.

V naší republice je každým rokem pohřešováno až 8000 dětí a mladistvých. Ne každý případ končí radostným shledáním dětí s rodiči. Občanské sdružení Ztracené děti chce Pochodem pro pohřešované děti upozornit veřejnost na tuto citlivou problematiku, která se může dotknout každého z nás.

Průběh pochodu

Akce se uskutečnila na Mezinárodní den pohřešovaných dětí, který v roce 1983 vyhlásil prezident USA Ronald Reagan. Mezinárodní den pohřešovaných dětí připadá na 25. května, na den, kdy při cestě do školy v centru New Yorku zmizel šestiletý Eltan Patz a dodnes nebyl nalezen. Symbolem tohoto dne se stala pomněnka, která v angličtině znamená „Nezapomeň na mě!“

 

 

Účastníci akce se začínali scházet krátce po poledni na Můstku, v dolní části Václavského náměstí, kde dostali od organizátorů Pochodu nafouknuté balónky. Druhý ročník Pochodu pro pohřešované děti byl odstartován 25. 5. 2014 ve 13:00 h moderátorem FTV Prima Karlem Voříškem. Trasa pochodu pokračovala Železnou ulicí přes Staroměstské náměstí, Pařížskou ulici přes Čechův most do Letenských sadů. Cestou se k nám přidávali další účastníci. Pochod směřoval kolem Národního technického muzea Oveneckou ulicí do pražské Stromovky, kde u bývalé Šlechtovy restaurace byl cíl pochodu. V cíli čekal na všechny účastníky pestrý program. Děti si mohly zaskákat na trampolíně nebo ve skákacím hradu, mohly také soutěžit o ceny, pouštět bubliny nebo si v dílničce vyrobit maňásky. Pro dospělé bylo připraveno nejen vystoupení různých hudebních skupin, např. kapel The Snookers, Tábor Sueprstar Band a vokálního sboru Cantarina a ukázka canisterapie, ale také přednášky odborníků z oblasti bezpečnosti, pátraní, psychologie na téma prevence.

 

 

 

„Nejdůležitější je prevence“, připoměl mi po cestě viceprezident občanského sdružení Ztracené děti, Pavel Cabrada. Řekl mi, že mnozí rodiče dělají chybu, když dají svým dětem mobilní telefon s tím, aby v případě, že se ztratí, zavolaly. Problém je v tom, že děti ztratí mobil a nemají odkud zavolat a mnohdy si ani nepamatují telefonní číslo. Proto je třeba, aby se děti naučily nazpaměť telefonní čísla svých rodičů, jejich jména a příjmení a také adresu bydliště. Děti se většinou ztratí ne tím, že je někdo přepadne a unese, i když i takové případy se stávají, ale obvykle se někam zatoulají a zabloudí. V hypermarketech a v obchodních centrech jsou naštěstí informace, kde pracovník vyhlásí, že u něho čeká ztracené dítě na své rodiče. Venku je situace složitější a naučená telefonní čísla i adresa bydliště přijdou vhod, stejně jako znalost dalších zásad prevence. Nedalo mi nezeptat se pana Cabrady na dobrovolné pátrače občanského sdružení Ztracené děti a také na to, jak toto občanské sdružení pomáhá rodičům nezvěstných dětí, kteří jsou z této situace natolik vystresováni, že nejsou schopni souvislého vyjadřování. Dozvěděla jsem se, že občanské sdružení Ztracené děti spolupracuje s psychology a provozuje Linku Ztracené dítě – 116 100. Na této Lince je psycholog, který uklidní rodiče a poradí jim, co mají dělat. Pomáhají nám proškolení dobrovolní pátrači, kteří jsou z řad členů našeho občanského sdružení. Podmínkou není být muž ani být dobrovolný hasič nebo bývalý policista. Podmínkou je věk alespoň 18 let a dobrá fyzická kondice. Tito pátrači pomáhají Policii ČR např. tím, že vytvoří tzv. rojnici a pátrají v terénu.

 

 

Zásady prevence

Nejdůležitější je prevence, prevence a její zásady bylo hlavním tématem programu v pražské Stromovce v rámci druhého Pochodu pro pohřešované děti. Preventivní opatření týkající se pohřešovaných dětí, lze shrnout do těchto zásad:

Zásady prevence pro děti

Neotvírej dveře cizím lidem

Nebav se s dospělými, které neznáš, neříkej jim svoje jméno, telefonní číslo, kde bydlíš. Nic si od nich neber a nikam se od nich nenechej zvát.

V žádném případě nenastupuj do auta.

Když přecházíš silnici, důkladně se rozhlédni na obě strany

Pokud se ztratíš a máš mobilní telefon, volej na linku Police ČR 158 nebo na univerzální tísňovou linku 112.

Pokud se ztratíš a nemáš mobil, nebav se s cizími lidmi, někteří ti sice mohou pomoci, ale pamatuj, že jsou také zlí lidé, kteří by ti mohli ublížit. Najdi raději policistu, pokud se ztratíš v nákupním centru, zaměstnance nákupního centra.

Nedávej nikomu, koho neznáš svoji adresu, své telefonní číslo ani svůj e-mail.

Pokud si chceš založit na Facebooku svůj profil, nech ho viditelný pouze svým kamarádům a lidem, které znáš.

Nikomu neznámému nedávej svoji fotografii, nezveřejňuj na internetu svoji fotografii ani to, co děláš.

Nebrouzdej volně po internetu, ne každé webové stránky jsou pro tebe bezpečné. O vhodnosti internetových stránek se poraď se svými rodiči.

Řeš svoje problémy se svými rodiči a ne s kamarády nebo dokonce s cizími lidmi.

Zásady prevence pro dospělé

Věnujte svému dítěti pozornost, nejen v době vysvědčení. Zajímejte se kde, a jak tráví Vaše dítě svůj volný čas.

Sledujte nejen činnost svého dítěte, ale i jeho nálady, jestli není např. zádumčivé a ptejte se proč.

Poznejte kamarády svého dítěte i lidi, s kterými se Vaše dítě stýká, např. vedoucí sportovního kroužku.

Zajímejte se, jaká má Vaše dítě oblíbená místa, kam se rádo vrací, jaké navštěvuje internetové stránky, jaký má osobní profil na Facebooku.

Učte své dítě, že se nesmí bavit s žádným dospělým, kterého nezná, nesmí si od něho nic vzít a nesmí s ním nikam chodit. Nesmí mu dát ani své telefonní číslo, svoji fotografii, svůj e-mail, svoji adresu.

Učte svoje dítě, že nesmí otevřít nikomu, koho nezná.

Učte se naslouchat a rozumět svému dítěti.

Pokud má Vaše dítě mobil, kontrolujte, zda je nabitý a zda Vaše dítě ví, jak zavolat na linku 112, 158 i to, zda ví, že na linku 112 může volat z jakéhokoli aparátu v jakékoli síti zdarma. Výhodou je naučit ho nazpaměť Vaše telefonní čísla, vaše jména i adresu.

I přes všechna preventivní opatření se může stát, že se Vaše dítě ztratí. Pokud Vaše dítě nepřijde ve stanovený čas domů, zjistěte nejprve, odkud Vaše dítě odešlo, kdy a s kým, zeptejte se i rodičů kamarádů Vašeho dítěte. Přemýšlejte o tom, co Vaše dítě naposledy říkalo, jak se tvářilo. Pokud to není daleko, projděte si trasu, po které mělo Vaše dítě přijít domů, možná jsou na této trase věci, které Vás zaujmou. Prohlédněte také osobní věci Vašeho dítěte, nechybí něco, jestliže ano, co chybí? Projděte si v myšlenkách, co předcházelo odchodu Vašeho dítěte, nedošlo v poslední době doma k hádkám? Pokud je nezvěstné malé dítě, volejte ihned Policii ČR, starším dětem, tj. 15ti až 18ti letým je dobré dát trochu času na to, zda se sami vrátí. Pokud z jakéhokoli důvodu nechcete předat věc do rukou policie, můžete využít profesionálních služeb občanského sdružení Ztracené děti a volat na Linku Ztracené dítě 116 100.

Stručné představení občanského sdružení Ztracené děti

Občanské sdružení Ztracené děti je nevládní organizace, založená v roce 2008. Organizace se zabývá problematikovu pohřešovaných dětí a mladistvých do 18 let věku a také pomáhá rodinným příslušníkům pohřešovaných dětí, psychologicky i materiálně. Pohřešované děti není téma, o kterém se příliš hovoří, proto vzniklo občanské sdružení Ztracené děti, které se snaží tuto situaci napravit. Většina dětí se vrátí domů sama nebo se najde, zůstává však malé procento dětí, které se nikdy nenajdou. Na tuto skutečnost se snaží svojí činností upozornit občanské sdružení Ztracené děti. Toto sdružení se zabývá nejen pomocí při pátrání děti ve svém unikátním projektu Dobrovolní pátrači, ale také prevencí. Pořádá ve školách a mateřských školkách přednášky ohledně prevence, přednášky týkající se této problematiky pro rodiče, psychologické přednášky, a další akce. Občanské sdružení Ztracené děti spolupracuje s mnoha našimi i zahraničními organizacemi. Více informací o této organizaci, její činnosti a také o možnostech jak pomoci, aby bylo pohřešovaných dětí co nejméně a naopak, aby se co nejvíce pohřešovaných dětí našlo, se můžete dozvědět na webových stránkách http://www.ztracene-deti.cz.
 

Autorka: Evžena Janovská