„NE“ DOMÁCÍMU NÁSILÍ POCHODEM

  • 29. 09. 2016
„NE“ DOMÁCÍMU NÁSILÍ POCHODEM
Domácí násilí není lidem lhostejné - jak dokazuje 2 850 km "ušlých proti domácímu násilí. Tolik kilometrů nachodili účastníci v rámci 3.ročníku charitativního pochodu Šlapeme násilí na paty, který se konal v sobotu 24.9. v Divoké Šárce na Praze 6. Nešlo zde jen o procházku přírodou. "Naším cílem je zviditelňovat téma domácího násilí a zároveň vybudovat tradici benefičních akcí na podporu jeho obětí", říká za pořadatele - neziskové centrum ACORUS - Ing. Iveta Wollerová, zástupkyně ředitelky.

Praha, 29.9.2016
Tisková zpráva

„NE“ DOMÁCÍMU NÁSILÍ POCHODEM

Domácí násilí není lidem lhostejné - jak dokazuje 2 850 km "ušlých proti domácímu násilí. Tolik kilometrů nachodili účastníci v rámci 3.ročníku charitativního pochodu Šlapeme násilí na paty, který se konal v sobotu 24.9. v Divoké Šárce na Praze 6. Nešlo zde jen o procházku přírodou. "Naším cílem je zviditelňovat téma domácího násilí a zároveň vybudovat tradici benefičních akcí na podporu jeho obětí", říká za pořadatele - neziskové centrum ACORUS - Ing. Iveta Wollerová, zástupkyně ředitelky.


3.ročník pochodu

Letošní ročník pochodu přilákal celkem 441 lidí, kteří se za krásného slunečného počasí vydali na jednu z okružních tras. Výtěžek ze startovného - bezmála 40 000 Kč - použije ACORUS na financování odborných služeb, které poskytuje osobám ohroženým domácím násilím. Na odbornou pomoc půjde také dalších 90 000,- Kč od Nadace ČEZ. Šlapeme násilí na paty je jedním z podpořených projektů Nadace ČEZ v rámci programu Pomáhej pohybem. Zájemci si mohou stáhnout do mobilu aplikaci, která zaznamenává pohyb a generuje body. Ty lze pak věnovat vybranému projektu - Nadace ČEZ přepočítá body na peníze.
Pochod se opakovaně konal pod záštitou Městské části Prahy 6 a jejího starosty, Mgr. Ondřeje Koláře. Slavnostního zahájení se tradičně ujal patron akce - herec David Matásek. Speciálním hostem letošního ročníku byla cvičitelka a moderátorka Hana Kynychová. V rámci doprovodného programu na podiu diváci přivítali Divadlo Rolnička, hudební uskupení The Conditonals a Acapellu Všelijak.

Poděkování partnerům

Velké poděkování patří všem, bez jejichž pomoci a podpory by se pochod nemohl uskutečnit. Hlavnímu partnerovi - Nadaci O2, vystupujícím, dobrovolníkům a přátelům ACORUSu, Rádiu Kiss a Country Rádiu, časopisům Maminka a Moje psychologie, Euro, Vaše 6, internetovému magazínu Luxus.cz, nakladatelství Mladá fronta, Městské části Praha 6, Dopravnímu podniku hl.m.Prahy, The Prague British School, Česko-irské asociaci CIBCA, kempu Džbán, firmám Albert, Helma, Antalis, Locanda Emanuelle, Kantu, Annabis, Agata Hair, Stop Filtr a Preciosa. Děkujeme také partnerům doprovodného programu, kterými letos byla Policie ČR, Rugby Club Tatra Smíchov, Věda nás baví, Centrum LOCIKA a Vespa Club Česká republika.

Centrum ACORUS provozuje poradnu i azylový dům

Centrum ACORUS pomáhá osobám ohroženým domácím násilím již 19 let. V roce 2015 jeho pomoc vyhledalo 1500 lidí, kteří se dovolali na krizovou linku 283 892 772, využili bezplatných služeb ambulantní poradny v pražských Holešovicích či nalezli útočiště v utajeném azylovém domě pro ženy a matky s dětmi. "Je důležité o domácím násilí mluvit. Čím více je společnost vůči tomuto tématu otevřená, tím více obětí se odhodlá řešit svou tíživou situaci a vyhledá odbornou pomoc," dodává Iveta Wollerová.