Ministerstvo vnitra vybudovalo pracovní prostory pro handicapované

  • 14. 09. 2016
Ministerstvo vnitra vybudovalo pracovní prostory pro handicapované
Praha, 13.9.: Zajistit plnohodnotné pracovní prostředí pro handicapované pracovníky Ministerstva vnitra, to bylo hlavním úkolem při budování prostor v objektu SVA Pankrác.

Tisková zpráva:

Zajistit plnohodnotné pracovní prostředí pro handicapované pracovníky Ministerstva vnitra, to bylo hlavním úkolem při budování prostor v objektu SVA Pankrác. Dnes je slavnostně otevřeli náměstek ministra vnitra pro ekonomiku Jiří Zmatlík a předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása. 

Budovu, která doposud nebyla pro handicapované zcela přizpůsobena, bylo potřeba během několika měsíců zásadně upravit. Předmětem úprav byly projektové a inženýrské práce, bourací práce a demontáže, stavební úpravy vstupů a zázemí, elektroinstalace, truhlářské a zámečnické práce a úpravy systému chlazení a vytápění. Nově vybudovaný prostor zajistí pracovní prostředí pro osm handicapovaných osob v jedné kancelářské místnosti. Další dvě místnosti budou sloužit i jako jednací místnosti pro veřejnost. Také zde byla vybudována kuchyňka a jídelna, které odpovídají parametrům pro handicapované. K překonání výškového rozdílu v koridoru vybraných prostor v objektu byla vystavěna rampa pro bezpečný sjezd a nájezd. Parkoviště u objektu SVA Pankrác bylo doplněno o další dvě parkovací stání pro handicapované v těsné blízkosti vstupu do objektu. Veškeré tyto úpravy byly vybudovány s celkovým nákladem 2,5 milionu korun.

Na mě ty prostory působí velmi příjemně. Celý vstup do budovy je bezbariérový, pracoviště není odloučeno, takže dle mého názoru se jedná o vhodné místo pro osoby se zdravotním postižením. Podobné prostory jsem na jiných resortech neviděl,“ řekl Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

V budování dalších prostor pro handicapované pracovníky chce MV pokračovat. „Získané zkušenosti z realizace zpřístupnění objektu SVA Pankrác dále využijeme v připravované investiční akci, která má za cíl vybudování kancelářských prostor a zpřístupnění objektu Centrotex pro handicapované. Budoucí pracoviště pro handicapované včetně veškerého potřebného zázemí se v objektu Centrotex připravuje pro 17 osob. V této době probíhá příprava projektové dokumentace s odhadem nákladů na celou realizaci ve výši 8,5 milionu korun. Předpokládaný termín vlastní realizace je v první polovině roku 2017,“ uvedl náměstek ministra vnitra pro ekonomiku Jiří Zmatlík.

 

Reportáž naleznete zde

 

Zdroj: www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-vybudovalo-pracovni-prostory-pro-handicapovane.aspx