Motivace dobrovolníků

  • 17. 11. 2022
Motivace dobrovolníků

Napsala nám Martina: "V rámci svého studia se dlouhodobě zajímám o oblast dobrovolnictví. Dovoluji si Vás proto touto cestou požádat o pomoc při realizaci výzkumného šetření v rámci VOŠ Sociální práce a sociální pedagogika v Praze, které se týká motivace dobrovolníků. Cílem výzkumu je získat podklady pro to, aby bylo možné řady dobrovolníků rozšířit." Pokud máte pár minut, věnujte jí prosím čas. Děkujeme.

Dotazníkem se obracím především na všechny dobrovolníky, kteří v současné době pracují se seniory. Dotazník je zcela anonymní - data budou zpracována a vyhodnocena hromadně. V případě Vašeho zájmu je možné zaslání konečných výsledků výzkumu. Na odkazu uvedeném níže se nachází krátký dotazník, který je na bezpečné platformě Survio.cz. 

Dobrovolnictví - Survio

Jsem studentkou 3. ročníku VOŠ obor Sociální práce a sociální pedagogika v Praze. Ke skupině seniorů jsem se blíže dostala v minulém školním roce, kdy jsem absolvovala praxi v Domově s pečovatelskou službou. Mohla jsem být součástí aktivizačního programu pro seniory a ověřila jsem si tak moji domněnku, že blízkost další osoby, mimo personál zařízení, je pro seniory velmi důležitá a naplňující. Platí to i naopak. Dobrovolník se  intenzivně věnuje klientovi po určitý čas a v pravidelných intervalech. Téma je mi blízké i proto, že má naše rodina 93 letou  prababičku v domově a vidím vždy její rozzářené oči, když si může s kýmkoli popovídat. Pravidelně se o ni staráme, nakupujeme a občas  dovážíme obědy. Je ještě z velké části soběstačná. I přes své zdravotní neduhy si nestěžuje, užívá si pravnoučat a raduje se ze života. Setkání s ní je pro mne vždy uvolněním od všedních starostí. Ovšem ne každý senior má rodinu, která o něj pečuje a mají hezký vztah.   

Nabízí se otázka: Jak je možné, že  se stále najde tolik dobrovolníků, kteří se dokážou nejen individuálně přizpůsobit novým, náročnějším poměrům ve společnosti, ale zároveň jsou ochotni i schopni pomáhat druhým? Jaké jsou jejich motivátory k pomoci seniorům v různých institucích?  

Dílčím cílem práce je na základě výsledných zjištění formulovat doporučení, která mohou pomoci zkoumaným institucím efektivně oslovit více dobrovolníků, a zvednout tak kvalitu poskytovaných služeb.