Děti jako neviditelné oběti násilí v rodině

  • 09. 11. 2022
Děti jako neviditelné oběti násilí v rodině

V České republice je zasaženo násilím v rodině zhruba 14% dětí, což jsou pro představu 2-3 děti v každé školní třídě. To znamená, že každý z nás ve svém bezprostředním okolí může mít děti nebo celé rodiny, které se s takovou situaci potýkají. V důsledku domácího násilí v České republice za posledních sedm let zemřelo jen podle statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí 39 dětí a dalších 700 má trvalé následky. Dohromady 304 dívek otěhotnělo v důsledku znásilnění a 12 500 dětí potřebovalo péči psychologa.Tato čísla dokazují, jak je pomoc ohroženým dětem potřebná. Násilí v rodinách proto nesmí zůstat neviditelným problémem, o kterém se nemluví.

Proč komunikujeme téma v listopadu?
V listopadu si připomínáme několik významných dat spjatých s problematikou násilí na dětech.
18. listopad je Evropským dnem ochrany dětí před sexuálním vykořisťováním a sexuálním zneužíváním
19. listopad je Světovým dnem prevence týrání a zneužívání dětí
20. listopad je Světovým dnem dětí vyhlášeným UNICEF, během kterého si svět připomíná přijetí Úmluvy o právech dítěte.

Co se bude v listopadu dít v ČR?
Česká televize odvysílá premiéru dokumentárního filmu Z lásky nenávist 4 – domácí násilí na dětech. Centrum LOCIKA byla odborným poradcem při vzniku dokumentu.
Dokument navazuje na řadu tří úspěšných filmů o domácím násilí: Dokument Z lásky nenávist – první a původní, který se věnoval ženám jako obětem domácího násilí, Z lásky nenávist 2, který se věnoval mužům a Z lásky nenávist 3, který se věnoval seniorům.
„Záměrem filmu je jednak upozornit na fakt domácího násilí a jednak představit jeho strukturu. Rozklíčovat role agresora a oběti a upozornit na znaky, které můžou být pro okolí identifikovatelné. Stejně jako dát naději, že lze násilí nejen přežít, ale i vyjít z něj jako vítěz osobní odvahy, i když s nenávratnými a celoživotními následky,“ říká produkční ČT Kateřina Kovářová, která se na projektu Z lásky nenávist podílí od začátku.
Dokument byl představen na festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě 29. října ve 12.00 v Horáckém divadle a premiéru pro televizní diváky bude mít 15. listopadu na ČT2 ve 21:30

„Jsem moc ráda za tento dokument, který dokazuje jedno. Že je třeba začít u dětí, aby se koloběh násilí přenášený z generace na generaci zastavil. Dítě ovlivněné domácím násilím může vyrůst v dospělého, který se stejně chová nejen ke svým dětem a partnerovi, ale později i ke svým rodičům. Děti často přebírají násilí jako jediný možný prostředek řešení jakýchkoliv problémů. Následně nedokáží řešit konflikty v rodině, práci, ale i celkově v životě jinak, než agresí. Násilí se proto týká všech vztahů v rodině, rodičovství, vztahu k dětem i seniorům. Mělo by být proto primární odpovědností nás dospělých včas vyhledat pomoc. Pokud budeme mluvit o tom, že násilí na dětech - ať už v jakékoliv formě - není v pořádku, pokud se ve společnosti ustálí norma nulové tolerance k násilí na dětech, máme šanci na snížení počtu ohrožených dětí a dopadu na jejich vývoj. Chceme, aby děti už nebyly neviditelné oběti domácího násilí, ale aby byly nejen vidět, ale i slyšet. I k tomuto dopomáhá tento dokument,“ dodává Petra Wünschová, ředitelka Centra LOCIKA.

Bubnovačka 2022
18. listopadu 2022, den po státním svátku se republikou opět rozezní mezi 10-11 hodinou dopolední bubny v rámci československého happeningu Bubnovačka, který má symbolicky upozornit na důležitost prevence a komunikace tématu násilí na dětech.
Do Bubnovačky se zapojí školy po celé republice, instituce státní i místní samosprávy, firmy, neziskové organizace, ale i jednotlivci a známé osobnosti.
Stejně jako při prvním ročníku je pro akci klíčové zapojení Policie České republiky, která téma vnímá podobně palčivě a vyšle své preventisty po školách v republice, aby s dětmi o násilí hovořili. Za loňský rok eviduje Policie ČR 8131 případů domácího násilí. Přitom děti byly přítomny u 1053 incidentů. „V každém kraji policejní preventisté ve třetím listopadovém týdnu zabubnují společně s dětmi a podpoří šíření důležité myšlenky, že každé dítě má právo na život bez násilí a říci si o pomoc není žádná ostuda,“ dodává plk. Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR.
Jedním z ambasadorů akce je zpěvák Radek Banga, který o svých zkušenostech s násilím v rodině napsal knihu Nepošli to dál, realizuje preventivní programy na školách a pro Bubnovačku natočil povídání s ředitelkou Centra LOCIKA o násilí. „Jsem rád, že mohu být opět součástí akce. Je podle mě strašně důležité o těchto tématech mluvit a nebýt lhostejný. Chci, aby oběti domácího násilí věděli, že nejsou sami, “ uvádí Radek Banga.