Informace o produkci Portálu

  • 04. 10. 2022
Informace o produkci Portálu

V nových knihách z nakladatelství Portál naleznete např. tato témata: Práce s fantazijními obrazy; nehledejte správné řešení, najděte správný problém; laskavé meditace o stárnutí; strategie a postupy v sociální práci; nesmířenost se smrtí.

Beauvoir, Simone de
Velice lehká smrt
Novela v mnohém překročila svou dobu. Autorka v ní líčí poslední týdny života své matky. Téměř reportážní až naturalistické líčení fyzického a mentálního chátrání člověka je spojeno s bilancováním vztahu mezi matkou a dcerou. Péče, kterou se Simone snaží poskytnout své matce, je svědectvím o její lidskosti, touze přenést se přes všechno špatné, připravit jí snesitelný odchod, ale zároveň je to velké duchovní cvičení. Nesmířenost se smrtí a až živočišný boj za život je zároveň inspirujícím bojem za svobodu v životě, nespoutanou patologiemi, které rodí společnost a mezilidské vztahy, i vztahy mezi rodiči a dětmi.
váz., 136 str., 275 Kč
Ukázka z knihy

 

Seifert, Ang Lee; Seifert, Theodor; Schmidt, Paul
Aktivní imaginace
Práce s fantazijními obrazy
Překlad: Reinstein, Markéta
Praktický zdroj, z něhož lze čerpat v okamžicích rozhodování, krizí či konfliktů, představuje metoda aktivní imaginace, kterou rozpracoval slavný psychiatr C. G. Jung. Autoři knihy na základě osobních zkušeností i mnohaleté psychoterapeutické praxe názorně a s pomocí řady příkladů ukazují, jak lze s touto metodou pracovat. Vyvoláním představ a jejich zápisem či výtvarným zpracováním lze podle nich klienta vyléčit z často zbytečných pocitů duševní vyprahlosti, sebepodceňování i depresí. Imaginací jedinec odhalí část své nevědomé duše, která se mu projeví jako dobrý rádce a korektor jeho pocitů. Autoři praktickým způsobem popisují, jak pomocí technik imaginace dospět k většímu zklidnění a porozumění vlastnímu životu.
brož., 240 str., 379 Kč
Ukázka z knihy

Wedell-Wedellsborg, Thomas
Co řešíš?
Nehledejte správné řešení, najděte správný problém
Překlad: Pietrasová, Kateřina
V kancelářské budově si lidé stěžují na pomalý výtah. Pokud budeme brát problém doslova, budeme se snažit výtah opravit nebo rovnou instalovat nový. Někdo však přišel na mnohem jednodušší a elegantnější řešení: umístit vedle výtahu zrcadlo, aby do něj lidé mohli při čekání fascinovaně zírat.
Otázka tedy zní: Řešíme vždycky ten správný problém? Abychom to zjistili, musíme vystoupit z daného rámce čili problém přerámovat. Ve své graficky výrazné knize autor popisuje konkrétní postupy přerámování, nabízí příklady a nechává zaznít názory odborníků. Jeho cílem je, abychom si začali klást otázky, místo abychom unáhleně nacházeli řešení.
brož., 272 str., 399 Kč
Ukázka z knihy

Gran, Sissel
Uvnitř jsme stále mladí
Laskavé meditace o stárnutí
Překlad: Winklerová, Klára
Kniha se s velkou laskavostí, humorem a nadhledem vypořádává se situacemi, které přináší stárnutí. Může to být například šok, jenž utrpíme při náhlém zjištění, kolik nám je, různé známky stárnutí, strach z „neviditelnosti“, stavy zuřivosti a protesty spojené s omezením tělesných sil, erotické touhy, ageismus, stud za nemoci, hierarchie stárnutí, stereotypizace, ztráta „životního svědka“, protijed na stařecký pesimismus a další. Patnáct kapitol, částečně úvahových, částečně návodných, částečně proložených situacemi ze života klientů i terapeutky, se zaměřuje na překvapivost stárnutí a nabízí různé návody, jak se s touto situací konstruktivně vyrovnat.
brož., 192 str., 339 Kč
Ukázka z knihy

Matoušek, Oldřich a kol.
Strategie a postupy v sociální práci
Kniha přináší ucelený přehled oborových přístupů užívaných v současné sociální práci. Jejich praktická aplikace je pak dokumentována na názorných kazuistikách, jednotlivá hesla jsou logicky členěna do tematických oddílů. Jedinečnost publikace spočívá i v rozsáhlé autorské základně, díky níž se na jednom místě potkávají texty předních teoretiků i praktiků sociální práce, čímž vzniká původní dílo na rozhraní teorie a praxe. Důležitým impulzem pro vznik knihy byl výzkum, který proběhl v letech 2018–2021 pod názvem „Profesionalizace sociální práce“ a jehož výstupem byl i soubor profesiogramů obsahující činnosti, které sociální pracovníci vykonávají na jednotlivých typech pracovních pozic. Použité členění strategií a postupů používaných v sociální práci chce s tímto přehledem faktických činností českých sociálních pracovníků korespondovat.
váz., 528 str., 799 Kč
Ukázka z knihy