Bubnovačka 2021 - ticho děti před násilím neochrání!

  • 15. 11. 2021
Bubnovačka 2021 - ticho děti před násilím neochrání!

Praha, Nitra, Bratislava, 15. listopad 2021
Na Světový den prevence týrání a zneužívání dětí, 19. listopadu 2021, se mezi 10-11 hodinou v České republice rozezní bubny. Akce s názvem "Bubnovačka" má symbolicky upozornit na důležitost ochrany dětí před násilím a otevřít ve společnosti téma včasné prevence. Tato aktivita vznikla na Slovensku, kde se letos pod záštitou prezidentky Zuzany Čaputové koná už poosmé! V České republice Bubnovačku poprvé pořádá a zaštiťuje Centrum LOCIKA, které již od roku 2015 pomáhá dětem a jejich rodinám žít život bez násilí. K akci se kromě jednotlivců, škol, firem a nejrůznějších platforem přidá i Policie České republiky.

Aktuální průzkumy mezi dětmi a dospívajícími hovoří o tom, že některou z forem násilí zažívá ve své rodině až 14% českých dětí. V každé školní třídě se najdou 2-4 děti, které jsou ohrožené násilím v rodině, minimálně 1 dítě je touto situací závažně traumatizované. Děti zpravidla ve svých rodinách zažívají kombinaci psychického, fyzického a někdy také sexuálního násilí. Tato situace se navíc zhoršila v důsledku pandemie COVID 19. Statistiky ukazují, že v roce 2020 došlo k 20% poklesu v evidenci ohrožených dětí, závažnost a četnost výskytu násilí v rodinách přitom dle kvalitativních výzkumů naopak rostla.

„Chceme, aby byly děti slyšet, protože ticho je před násilím neochrání. A v době izolace a zvýšeného stresu v souvislosti s pandemií COVID 19 to platí několikanásobně. Bohužel často jsme svědky toho, že děti zůstávají v rodinách jako neviditelné oběti násilí. K pomoci se dostanou až v situaci, kdy násilí v rodině eskaluje do velmi závažné podoby či se psychický stav dítěte zhorší natolik, že není schopné běžně fungovat, začíná být agresivní nebo si naopak samo ubližuje. Participativním happeningem Bubnovačka chceme na situaci těchto dětí upozornit, a společně s dalšími aktéry jako jsou školy, policie, či některé známé osobnosti dát hlasu dětí sílu. Chceme, aby všechny děti v České republice věděly, že násilí v rodině není v pořádku a že existuje pomoc, o kterou si mohou si říci. Že nám na nich záleží. Proto letos budou bubny slyšet nejen na Slovensku, ale i v České republice,“ uvedla Petra Wünschová, ředitelka Centra LOCIKA.

Do letošní Bubnovačky se zapojila Policie ČR, která též na podporu Světového dne prevence týrání a zneužívání dětí zabubnuje a v rámci svých preventivních besed s dětmi ve školních třídách na problematiku násilí v rodinách upozorní. „O násilí v rodinách se dozvídáme obvykle, až když se něco vážného stane, což však znamená, že pomoc nepřišla včas,“ upozorňuje plk. Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR, čímž zdůrazňuje skutečnost, že násilí na dětech probíhá skrytě, a že se před ním nesmí zavírat oči.

S násilím se můžeme vypořádat jen tak, že ho nebudeme bagatelizovat, přehlížet a vnímat jako něco, co se nás netýká. Násilí na dětech je tady, je kolem nás, i když ho často nevnímáme, nevidíme. Je důležité dětem naslouchat a věřit jim.

Bubnovačku odstartovalo na Slovensku v roce 2014 Centrum Slniečko, člen Koalice pro děti Slovensko, které se problematice násilí na dětech věnuje více než 20 let. Již několik ročníků této akce probíhá ve spolupráci s Národním koordinačním střediskem pro řešení problematiky násilí na dětech při MPSVaR SR, které na Slovensku hraje klíčovou roli při realizaci konkrétních systémových řešení, zajišťujících ochranu dětí před násilím.

„Hlas detí je dôležitý v každom kúte sveta! Teší ma, že k tomuto ročníku sa pridali aj kolegovia z Českej republiky a že posolstvo „Aby bolo deti lepšie počuť“, sa dostane všade tam, kde sa práve o detských osudoch rozhodujem,“ uvedla Mariana Kováčová, ředitelka Centra Slniečko, které Bubnovačku před osmi lety na Slovensku realizovalo poprvé.

„Během minulých ročníků se na Slovensku zapojilo do bubnování více než 62 000 dětí a dospělých. Rádi bychom tato čísla zvedli účastí u nás v Česku, naším cílem je, aby se z této akce v nejbližších letech stala veřejně známá a tradiční aktivita a zapojili se do ní školy, úřady, veřejnost, zkrátka každý, komu není osud dětí lhostejný,“ doplnila Petra Wünschová.

Jak se k akci přidat?

Bubnujte bez ohledu na místo a určitě nám o tom dejte vědět. Natočte se, vyfoťte se, a přidejte vaše fotky i videa do FB události "Bubnuj, aby bylo děti lépe slyšet 2021!", kterou najdete na facebookové stránce Centra LOCIKA. Webové stránky k akci Bubnovačka: www.detstvibeznasili.cz/bubnovacka Fotky, videa a informace: FB událost: Bubnuj, aby bylo děti lépe slyšet 2021

PR CENTRA LOCIKA a akce BUBNOVAČKA:

Magdaléna Černá, Centrum LOCIKA, magdalenac@centrumlocika.cz, 722 906 323

Zde ke zhlédnutí reportáž z loňské Bubnovačky na Slovensku: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/250007#1803

Centrum LOCIKA, z.ú. zahájilo svou činnost v květnu 2015. Jedná se o první takto specializované centrum komplexní odborné péče pro děti zažívající domácí násilí v ČR. Chrání zájem dítěte a poskytuje mu i jeho rodičům odbornou pomoc. Cílem je minimalizovat dopady násilí v rodině na vývoj dítěte a nastavit zdravé vztahy s oběma rodiči tak, aby mohlo vyrůstat v respektujícím rodinném prostředí. Ročně odborníci centra pomohou až 275 dětem a jejich rodinám. Služby Centrum poskytuje na adrese Umělecká 6, Praha 7.
www.centrumlocika.cz, www.detstvibeznasili.cz

Kontakty k Bubnovačce na Slovensku: Centrum Slniečko, n.o.: Melánia Kurpielová | bubnovacka@centrumslniecko.sk

Národné koordinačné stredisko: Zuzana Prípadová | zuzana.pripadova@employment.gov.sk

Národní koordinační středisko pro řešení problematiky násilí na dětech, které je organizační součástí MPSVaR SR, vzniklo v roce 2014. Jako gestor Národní strategie na ochranu dětí před násilím a Národní koncepce ochrany dětí v digitálním prostoru koordinuje plnění strategických a koncepčních cílů Slovenské republiky v oblasti ochrany dětí před násilím a ochrany dětí v digitálním prostoru, vyhodnocuje a aktualizuje dokumenty vlády v oblasti násilí páchaného na dětech.
Více na www.detstvobeznasilia.gov.sk

Centrum Slniečko, n.o. z Nitry se už více jak 20 let věnuje pomoci týraným a sexuálně zneužívaným dětem a obětem domácího násilí. Vzdělává sociální pracovníky, příslušníky policie i učitele, realizuje autorský preventivní program pro děti Kosmo a jeho dobrodružství, provozuje několik sociální zařízení a stojí při legislativních úpravách.
Více info na www.centrumslniecko.sk, www.bezmodrin.sk, www.kozmove-dobrodruzstva.sk