Donátoři podpořili sedmnáct neziskovek na Orlickoústecku

  • 10. 10. 2021
Donátoři podpořili sedmnáct neziskovek na Orlickoústecku

Burza filantropie v Ústí nad Orlicí se proměnila v plejádu dobročinných skutků. Podporu od donátorů z řad podnikatelů, firem i veřejného sektoru se podařilo získat celkem sedmnácti neziskovým organizacím. Neziskovky tak budou moci realizovat mnoho projektů ve prospěch obyvatel Orlickoústecka.

Ve středu 6. října se v orlickoústeckém Hotelu UNO uskutečnilo setkání zástupců firemního a veřejného sektoru s neziskovkami. A nebylo jen tak ledajaké. Ve hře byly totiž peníze. Konkrétně šlo téměř o 600 000 korun. O přízeň jedenácti donátorů se ucházelo sedmnáct projektů. Ty byly zaměřené například na osoby s poruchou autistického spektra (PAS), na děti, kterým se rozchází rodiče, na volnočasové aktivity nebo na podporu vzdělávání.

 

Druhý rekordní výtěžek

 

Obdarováno bylo všech sedmnáct přihlášených neziskovek. „Velice mě potěšilo, že se na letošní Burze filantropie pro okres Ústí nad Orlicí podařilo získat dary v celkové hodnotě 573 000 korun,“ oplývá nadšením Jana Machová, ředitelka pořádající Koalice nevládek Pardubicka a dodává: „Je to druhý nejvyšší rekord v tomto okrese. V roce 2019 jsme získali 650 tisíc korun.“

 

Pomyslným vítězem s nejúspěšnějším projektem se stal spolek Péče o duševní zdraví. Díky štědrým donátorům získal nejvíce financí ze všech. Budou tak moci zaplatit zdravotní sestru, která bude doprovázet sociální pracovníky přímo ke klientům domů. Tím se předejde hospitalizaci v psychiatrickém zařízení. „Díky Burze filantropie se nám podařilo nakročit k vytvoření multidisciplinárního týmu a k systému péče Centra duševního zdraví. V loňském roce se nám podařilo na burze získat finance na zapojení psycholožky do našeho terénního orlickoústeckého týmu, a teď na zapojení zdravotní sestry. Je to pro nás obrovský úspěch,“ řekla sociální pracovnice Kateřina Kálesová z Péče o duševní zdraví a dodala: „Za podporu donátorům moc děkujeme. Velmi nás těší, že vnímají komplexní, systematickou práci a postupné kroky, které pro tento cíl činíme.“

 

Částku o třináct tisíc korun nižší získal Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí n. O. Díky podpoře projektu Chceme se potkávat dojde k rozšíření prostor o venkovní část – zastřešenou terasu, aby bylo možné pořádat volnočasové, relaxační a vzdělávací aktivit pro seniory i v rámci různých např. koronavirových opatření. ROSA rodinné centrum ze získaných peněz nakoupí deskové a jiné hry. Ty využije na pravidelných herních odpoledních pro rodiny s dětmi všeho věku. Offline rodinného času není totiž nikdy dost.

 

Předejít syndromu vyhoření svých zaměstnanců a udržení kvality vzdělávání chce Domácí hospic Alfa-Omega při Oblastní charitě Ústí n. O. Vybrat vhodné budoucí zaměstnání lidem s PAS pomůže projekt KomPAS v moři emocí, kompas v moři profesí organizace Rodinné Integrační Centrum. Jak se vyrovnat s rozchodem rodičů? Na toto téma se zaměřily hned dva projekty. Centrum J. J. Pestalozziho poskytne dětem psychologickou a psychoterapeutickou pomoc se zvládáním negativních emocí a strachu. Spolek Amalthea zase nabídne mediaci a možnost sdílet společný prostor s vrstevníky, kteří prožívají něco podobného, v navazující podpůrné skupině.

 

V Cestě pro rodinu, díky podpoře donátorů, budou moci uspořádat příměstský tábor nejen pro děti z Azylového domu, ale i ze sociálně slabých rodin z Žamberka a okolí. Rodinné centrum Dětský svět zorganizuje čtyři mezigenerační dílny – S mámou u plotny, S tátou konstruktérem, S babičkou o bylinkách, S dědou u ponku. Jak už ze samotných názvů vyplývá, dílny propojí tři generace – děti s jejich rodiči i s prarodiči. Škola pro mě v rámci svého projektu zrealizuje čtyři vzdělávací akce určené především rodičům školních dětí, učitelům, ale i veřejnosti se zájmem o vzdělávání. Nevyhovující stávající počítačové vybavení budou moci nahradit novým v orlickoústecké Lince důvěry, kterou provozuje obecně prospěšná společnost KONTAKT Ústí n. O.

 

Tři donátoři udělili šesti neziskovkám podporu napřímo bez nutnosti prezentace tzv. Divokou kartu. Získaly ji organizace Rytmus východní Čechy, orlickoústecká pobočka CEDRu Pardubice, ZŠ a PŠ Svítání ve Vysokém Mýtě, Sdružení Neratov, Škola jinak z Lanškrouna a spolek Bacrie.

 

„Jsem ráda, že jsme se mohli burzy zúčastnit, a také přispět nemalou částkou na dobrou věc,“ vyjádřila se ke své první zkušenosti jako donátor starostka Města Česká Třebová Magdaléna Peterková a dodala: „Jsem přesvědčená o tom, že v příštím roce přijdeme znovu. Děkuji všem přítomným organizacím za práci, kterou odvádí. Ať se vám v tom, co děláte, daří.“

 

A jak hodnotí Burzu filantropie jeden z pravidelných donátorů? „Burza v Ústí nad Orlicí se každý rok posouvá dále a vždy přinese něco nového. Donátoři podpořili všech sedmnáct přihlášených projektů, což považuji za velký úspěch neziskových organizací. Svědčí o tom i celková vybraná částka, skoro 600 000 korun. Když se sejdou správní lidé, mohou se dít velké věci,“ shrnul filantropické setkání radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

 

Burza filantropie probíhá ve čtyřech okresech Pardubického kraje. Poslední burza tohoto roku se uskuteční 20. října ve Svitavách. Burzu od roku 2012 pořádá Koalice nevládek Pardubicka, spolek neziskových organizací, ve spolupráci s Pardubickým krajem. O podporu donátorů se zde ucházejí neziskové organizace, které mohou získat finanční, materiální nebo třeba jinou formu pomoci, která povede k úspěšnému zrealizování jejich projektů. Doteď jich bylo podpořeno 395 v celkové hodnot 13 997 235 korun. Více o podpořených projektech naleznete na www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj.