Darování na dobročinnost se v roce 2021 vyplatí. Lidé si budou moci snížit daňový základ výrazněji než v jiných letech

  • 12. 11. 2021
Darování na dobročinnost se v roce 2021 vyplatí. Lidé si budou moci snížit daňový základ výrazněji než v jiných letech

Praha, 12. listopadu 2021: Konferencí s názvem „30 procent pro dárce a co dál?“ v pražském Kongresovém centru odstartovala několikaměsíční kampaň, jejímž cílem je upozornit dárce na možnost zvýšeného daňového odpisu za dary poskytnuté v roce 2021. S možností snížit si daňový základ výrazněji než v jiných letech počítá novela zákona o daních z příjmu, kterou poslanci v reakci na pandemii covidu a úbytek dárců z řad firem i jednotlivců schválili začátkem tohoto roku. Předkladatelé si od novely slibují zvýšenou motivaci pro dárce zachovat svou přízeň veřejně prospěšným organizacím i v ekonomicky obtížné době.

Konferenci uspořádala Asociace veřejně prospěšných organizací ČR ve spolupráci s Unií zaměstnavatelských svazů. Na akci vystoupili mimo jiné poslanec Jan Skopeček z ODS, která zmíněnou novelu iniciovala, zástupci ministerstva financí, ministerstva vnitra a spravedlnosti, experti na finanční stabilitu neziskových organizací a další hosté. Konference proběhla pod záštitou vládní zmocněnkyně pro lidská práva Heleny Válkové.

„Setkáním jsme odstartovali informační kampaň pro dárce a současně jsme poskytli prostor pro debatu o tom, jak v podpoře dárců, třeba i té daňové, pokračovat v příštích letech. Důležité bude vyhodnocení dopadů stávající novely a data, která bude moci poskytnout ministerstvo financí,“ uvedl na konferenci prezident AVPO ČR Marek Šedivý. Podle něj zkušenosti z terénu potvrzují, že možnost dvojnásobného daňového odpisu v covidové době se osvědčilo a pomohlo především menším organizacím, které závisejí například na podpoře regionálních firem. „Velmi bychom uvítali, pokud by příští vláda zvážila zachování tohoto daňového zvýhodnění, byť třeba v méně ambiciózní podobě.“

Kromě daňových otázek se účastníci konference věnovali třeba i úpravě pořádání veřejných sbírek. Většina vystupujících i hostů v sále se shodla, že pravidla jsou zralá na změny, které při zachování transparentnosti sbírek zredukují byrokracii, která je s nimi spojená, a sjednotí praxi napříč Českou republikou.

„Věříme, že zlepšením komunikace mezi ministerstvy vnitra a financí bude možné potřebných změn docílit. Stát by měl podmínkami pořádání sbírek lidi a veřejně prospěšné organizace k darování motivovat a ne je naopak odrazovat nadbytečnou regulací. Důležité je to nejen pro velké organizace, ale i ty menší na venkově, pro něž je dnes uspořádání sbírky doslova martyrium,“ doplnil Šedivý.

Kontakt: Monika Jindrová, tel.: +420 724 173 217, email: jindrova@avpo.cz

O AVPO ČR

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) je všeoborovou střešní asociací s celorepublikovým dosahem. Sdružuje více než 110 neziskových organizací servisního typu, které poskytují veřejně prospěšné služby. Přes šedesát procent členské základny jsou poskytovatelé sociálních služeb. V rámci AVPO ČR pracují odborné sekce sociálních a zdravotních služeb a pacientských organizací. AVPO ČR je správcem značky spolehlivosti a zveřejnuje seznam prověřených organizací (www.znacka-spolehlivosti.cz; www.proverene-neziskovky.cz). V současné době asociace usiluje o změny v zákoně o veřejných sbírkách, které by omezily administrativu spojenou s jejich pořádáním. V minulosti se asociace zasloužila o prosazení novely daně z příjmu, která dočasně umožňuje soukromým dárcům snížit jejich daňový základ o hodnotu daru až do výše 30 % daňového základu.