„Život je krátký na to, abychom nenáviděli své děti“ je hlavním poselstvím online osvětové kampaně

  • 16. 11. 2021
„Život je krátký na to, abychom nenáviděli své děti“ je hlavním poselstvím online osvětové kampaně

Udělal jsem hroznou věc – to je název, který nese kampaň, za kterou stojí organizace ARA ART. Ta dlouhodobě poukazuje na problematiku vícečetné diskriminace nejen romské LGBT+ menšiny. Smyslem kampaně je právě téma vícečetné diskriminace, která není v české legislativě ošetřena, dostat do širšího povědomí. Zároveň cílí i dovnitř romské komunity, pro kterou je téma homosexuality ještě stále tabu. Kampaň poukazuje na reálné životní osudy, z nichž jeden představuje dramatický videospot. Organizace nabízí poradenství pro romské LGBT+ i jejich rodiče ŘEKNU.TO.

Romská menšina často čelí diskriminaci nejen ze strany většinové společnosti z důvodu etnického původu nebo sexuální orientace, ale také ze strany romské společnosti, která v případech, kdy je velmi tradičně orientovaná, vnímá homosexualitu jako tabu. Někdy tak dochází až k exkomunikaci LGBT+ Romů a Romek z rodiny či celé komunity, a tak se ocitnou bez střechy nad hlavou, sami, bez rodiny a přátel. Organizace ARA ART na stránce www.udelaljsemhroznouvec.cz zobrazuje prostřednictvím krátkého filmu příběh dle skutečné události. Film natočený v romštině cílí právě na romské komunity jako takové, s úmyslem otevřít diskusi a posunout vnímání odlišné sexuální orientace z roviny tabu, do roviny akceptace a plného přijetí svých LGBT+ členů rodiny.

„Tématu LGBT+ romské menšiny se věnujeme již od roku 2012. Od té doby jsme ušli velký kus cesty, ovšem osvěty není nikdy dost. Ročně se na naši poradnu s názvem Řeknu.to obrací kolem čtyř stovek LGBT+ Romů a Romek z celé České republiky. Velmi často řešíme témata jako je šikana uvnitř rodiny, strach z coming-outu, sociální kontrola a v neposlední řadě bohužel i vyloučení z rodiny i celé komunity. Například na začátku léta se na naši poradnu obrátil jeden mladý student, kterého rodina vyhodila na ulici s igelitkou poté, co vyšlo najevo, že je gay. Některé tradiční romské hodnoty jsou v pořádku, ale některé je potřeba změnit, a to v případě LGBT+ Romů zcela zásadně. Odlišná orientace by neměla být spouštěčem negativních reakcí rodiny. I proto nabízíme konzultace rodičům, kteří si nevědí rady s coming-outem svých dětí,‘‘ říká David Tišer, ředitel organizace ARA ART.

Osvětová online kampaň je realizována v rámci širšího a komplexního projektu s názvem „Make Roma LGBT+ more visible“, který byl podpořen z programu Evropské unie pro práva, rovnost a občanství a probíhá ve spolupráci s partnerskými organizacemi Diverze Youth Network z Maďarska a QUO VADIS ze Slovenska. Projekt reaguje na kritickou situaci romské LGBT+ menšiny, která je, jako objekt různých forem znevýhodnění a vícečetné diskriminace, vytěsňována z inkluzivních a integračních politik a opatření. Periferní postavení této komunity prohlubuje její zranitelnost a posiluje riziko nenávistných projevů, stigmatizace, homofobie a celkové společenské neakceptace. Zatajování odlišné sexuální orientace a pohlavní identity je jedinou záchranou před sociální izolací nebo exkomunikací. Proto je třeba zvýšit úsilí v odstraňování překážek, které jsou veřejně známé a posílit intervenci v oblasti obhajoby a uplatňování jejich práv na národní a evropské úrovni.

„Chceme prohloubit multisektorovou spolupráci, vytvořit sítě mezi romskými nevládními organizacemi, akademickou obcí, vzdělávacími institucemi a státním aparátem tak, abychom společně nalezli nová systémová řešení, která přispějí k řešení vícečetné diskriminace nejen v Česku, na Slovensku a v Maďarsku, ale v celém evropském regionu. V Evropě žije 1,5 milionů LGBT+ Romů a Romek, pro které neexistuje cílená odborná pomoc. Věříme, že se tímto projektem dostaneme k bodu, ve kterém se stakeholdeři a instituce shodnou na tom, že vícečetná diskriminace je problém společného evropského zájmu a je potřeba ho řešit systémově,“ dodává David Tišer.