STUDENTI NEZISKOVKÁM

  • 10. 02. 2015
STUDENTI NEZISKOVKÁM
Studenti neziskovkám je nový projekt PERLE, který má za cíl navázat spolupráci studentů s neziskovými organizacemi působícími v Brně při realizaci prospěšných projektů.

Studenti neziskovkám je nový projekt PERLE, který má za cíl navázat spolupráci studentů s neziskovými organizacemi působícími v Brně při realizaci prospěšných projektů. Studenti nabízí svůj čas, energii a nápady. K dispozici je téměř 100 studentů, kteří jsou ochotni dobrovolně vypomoci ve vybraných organizacích. Projekty můžou být z jakéhokoli oboru a může se přihlásit každá nezisková organizace, která působi v Brně (kvůli snadné dostupnosti).
Vše, co musíte udělat, je zaslat vyplněnou přihlášku do 22.2.2015 do 12:00 hod na perle.vyzva@volny.cz. Najdete ji na www.perlepomaha.cz v sekci "Studenti neziskovkám" spolu s podrobnými informacemi o projektu.
Pokud máte konkrétní dotazy, pište na mail perle.vyzva@volny.cz

Informace o projektu (zdroj: perlepomaha.cz/):
Kdo jsme?
Jsme studenti rozdílných zájmů z různých oborů vysokých škol zapojení do činnosti neziskové organizace PERLE, jejímž posláním je rozvoj dovedností studentů v oblasti získávání odborných praxí a zkušeností ve spolupráci s neziskovým sektorem.
PERLE vzniklo na podzim roku 2012 jako občanské sdružení a jako jeden z hlavních cílů organizace je rozvoj potenciálu studentů a zvyšování jejich angažovanosti pro společensky odpovědné aktivity. V centru našeho zájmu je příprava mladých profesionálů v oblasti efektivní komunikace a Public Relations. Na tomto konkrétním projektu spolupracujeme se studenty předmětu „Společenská odpovědnost firem“ vyučovaném na Mendelově univerzitě v Brně.
Co nabízíme?
Chceme navázat spolupráci s ostatními neziskovými organizacemi působícími v Brně a společně se chceme podílet na realizaci prospěšných projektů. Nabízíme svůj čas a nápady a k dispozici máme téměř 100 studentů, kteří jsou ochotni dobrovolně vypomoci ve vybrané organizaci.
Každý student by měl přímou dobrovolnou prací strávit cca 4 hodiny (např. hrabáním listí, pomocí při vašem benefičním večírku apod.). Studenty je navíc možné zapojit i nepřímo v průběhu semestru – např. budete potřebovat navrhnout design plakátku (to budou moci studenti dělat i ve svém volném čase a nemusí se při tom nacházet přímo ve Vaší organizaci). Dobrovolná práce by měla proběhnout v době od března do května 2015 a bude poskytnuta těm organizacím, které studenty svými projekty nejvíce zaujmou.
Co musíte udělat?
Pokud Vás naše nabídka zaujala, vyplňte přihlášku a odešlete nám ji emailem na adresu perle.vyzva@gmail.com nejpozději do 22. 2. 2015.
Dbejte prosím na maximální povolený rozsah přihlášky – 3 strany.
Projekty, na kterých můžeme společně pracovat, mohou být z jakéhokoliv oboru (sociální, ekologické, marketing,…). Přihlásit se může jakákoli nezisková organizace, z důvodu dostupnosti pro studenty musí působit ve městě Brně.
Proč  se do projektu zapojit?
Získáte zdarma pomoc pro realizaci Vašeho projektu, který by se třeba jinak kvůli nedostatku pracovníků vůbec nerealizoval. Zároveň s tím získáte nové nápady od studentů a dostanete se do jejich povědomí. Studenty tak může Vaše činnost zaujmout a mohou se v budoucnu stát Vašimi podporovateli.
Hodnocení projektů a kritéria výběru?
Projekty budou hodnoceny podle úplnosti poskytnutých informací, srozumitelnosti popisu projektu a jeho cílů v souladu s cíli PERLE. Úspěch v našem výběrovém řízení je dán též místem konání projektu, tj. nejlépe město Brno a časem, ve kterém se budoucí projekt bude realizovat, tedy v termínu od 1. 3. do 15. 5. 2015. O tom, které projekty budou realizovány, rozhodneme na konci února a začátkem března Vás o našem rozhodnutí informujeme.

Shrnutí:
Nabízíme až 100 studentů, kteří se budou podílet na realizaci Vašeho projektu
Naše spolupráce je možná v období od 1. 3. do 15. 5. 2015
Vaše projekty mohou mít jakékoliv zaměření (ekologické, sociální, marketing…)