Návrat osob s roztroušenou sklerózou do práce

  • 18. 02. 2015
Návrat osob s roztroušenou sklerózou do práce
Společnost AV Institut s.r.o. nabízí možnost účasti v bezplatném vzdělávacím projektu pro cílovou skupinu osob s roztroušenou sklerózou, kteří dlouhodobě hledají uplatnění na trhu práce.

Návrat osob s roztroušenou sklerózou do práce
Projekt „Návrat osob s roztroušenou sklerózou do práce“ je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Praha Adaptabilita. reg. č.: CZ.2.17/2.1.00/37009
Společnost AV Institut s.r.o. nabízí možnost účasti v bezplatném vzdělávacím projektu pro cílovou skupinu osob s roztroušenou sklerózou, kteří dlouhodobě hledají uplatnění na trhu práce.

Hlavní cíle projektu
•    Cílené vzdělávání účastníků projektu formou motivačních, poradenských, aktivizačních a podpůrných aktivit s možností následné rekvalifikace.
•    Pomocí individuálního a komplexního přístupu zprostředkovat účastníkům dlouhodobé zaměstnání.

Podmínky pro účast v projektu
Projekt je určen pro osoby s roztroušenou sklerózou, které splňují následující požadavky:
    OZP/OZZ
    Trvalé bydliště na území hl. města Prahy nebo se více než půl roku zdržujete na území hl. m. Prahy, popřípadě studenti, kteří studují ve vzdělávacích zařízeních na území hl. m. Prahy.
    Věková kategorie 20 – 50 let
    Osoba nezaměstnaná

V případě zájmu o účast v projektu nebo dotazů k projektu, nás prosím, kontaktujte na tel.:  +420 734 793 008, e-mail: esf@av-institut.cz