Asociace společenské odpovědnosti

  • 24. 02. 2015
Asociace společenské odpovědnosti
Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) je nezisková organizace, která tvoří platformu, jež sdružuje, propojuje a reprezentuje zájmy společensky odpovědných subjektů v ČR.

Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) je nezisková organizace, která tvoří platformu, jež sdružuje, propojuje a reprezentuje zájmy společensky odpovědných subjektů v ČR. Její unikátní vize zapojuje do tématu společenské odpovědnosti nejen firmy, ale i další subjekty.

A-CSR přijala 10 základních principů UN Global Compact, největší platformy společenské odpovědnosti na světě pod záštitou OSN, a je hostitelskou organizací Národní sítě Global Compact Česká republika

A-CSR provozuje nejvyhledávanější informační portál o společenské odpovědnosti (CSR) a udržitelném podnikání u nás. Již od roku 2009 přináší aktuality ze světa CSR, neustále informuje o zajímavých projektech z této oblasti, pořádaných akcích nebo publikacích, které stojí za vaši pozornost.

Více zde: www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/