Je to zkušenost, která stojí za to

  • 06. 02. 2015
Je to zkušenost, která stojí za to
Zvažujete zaměstnávání lidí s hendikepem? Přečtěte si krátký článek o Mirce Kroupové. Ta se toho chopila ze všech stran...

Mirka Kroupová založila a řídí tři sesterské firmy – Nové horizonty s.r.o., Tamtamy o.p.s. a OZP akademie z.ú. Všechny mají společného jmenovatele, a tím je zaměření na hendikepované.

Jak tyto společnosti vznikaly?
Nejprve v únoru 2011 vznikly Nové horizonty jako personální agentura zaměřená na zprostředkování zaměstnání zdravotně postiženým. Postupně ale praxe ukázala, že je v téhle oblasti mnoho problémů, které je potřeba řešit. Mnozí uchazeči byli kvůli nemoci dlouho mimo a ztratili kontakt s novými technologiemi, pracovní návyky, měli sníženou mobilitu, popř. neměli žádnou praxi nebo nízké vzdělání. Našli jsme dvě cesty – ta první je poskytnout jim kariérní poradenství a vzdělání šité na míru podmínkám pracovního trhu a u osob s nízkým vzděláním, případně s komplikovanou osobní nebo rodinnou situací, přichází v úvahu cesta druhá – zaměstnat je přímo u nás. Proto vznikla obecně prospěšná společnost Tamtamy, poskytující služby pro domácnost, úklid, žehlení, mytí oken, čištění koberců nebo hlídání dětí, a OZP akademie, která nabízí bezbariérové vzdělávání.

Bezbariérovým vzděláváním míníte přístupnost pro vozíčkáře?
Slovem „bezbariérové“ je myšleno nejen odstranění bariér fyzických, ale i kompenzace dalších hendikepů. V učebně je k dispozici čtecí zařízení pro slabozraké, lektoři jsou informování o specifických potřebách konkrétních studentů a berou na ně ohled. Přizpůsobují tempo výuky, četnost přestávek, rozmístění učebny apod. Pokud to situace vyžaduje, je při výuce přítomná i „studijní“ asistentka pro pomoc osobám s těžším postižením. Rodičům nabízíme během kurzu pohlídání dětí zkušenou chůvičkou. Velkou výhodou je také výuka v malých skupinkách 2-4 osob. Firmám a školám nabízíme školení diverzity, komunikace s osobami s různým typem postižení.
Kurzy pořádáme jako integrované, setkávají se tu zdraví s hendikepovanými. Po počátečním údivu zdravých, kteří nečekali takovouto koncentraci OZP a metody, kompenzující konkrétní postižení, bývá atmosféra na kurzech výborná a zdraví studenti na konci kurzu obvykle děkují za zprostředkování této zkušenosti.

Dostalo se vám i jiného ocenění než poděkování?
Ano. Letos se Nové horizonty umístily na druhém místě v pražském kole soutěže Vodafone a HN Firma roku a nevidomá psycholožka a lektorka OZP Akademie Mgr. et Mgr. Petra Helebrantová byla NROZP oceněna jako Zaměstnanec roku se zdravotním postižením.

Jaké problémy při zaměstnávání zdravotně postižených řešíte?
Kromě běžných pracovních problémů musíme řešit kompenzaci jednotlivých hendikepů, v některých případech poskytovat pracovní asistenci a především hledat možnosti, jak co nejlépe využít potenciál každého zaměstnance. Zaměstnáváme vysoké procento osob ve třetím stupni invalidity, riziko relapsu nás vede k vysoké zastupitelnosti pozic. Pomáhá nám, že zaměstnáváme i psycholožku a také skutečnost, že osm našich zaměstnanců má vzdělání v oblasti sociální práce nebo sociální pedagogiky.

Co byste doporučila zaměstnavatelům, kteří o zaměstnávání hendikepovaných uvažují?
Aby se toho nebáli a k jejich zaměstnávání přistupovali bez předsudků. Je mezi nimi spousta nevyužitého potenciálu. A jací jsou? Stejní jako zbytek populace, někteří z nich jsou plni životního elánu, šikovní, poctiví, pilní, motivovaní, jiní o trochu méně. Tohle je opravdu stejné. Chce to jen více naslouchat jejich potřebám a snažit se jim vyjít vstříc. Hendikepovaní jsou běžnou součástí naší společnosti, mělo by být přirozené, aby byli součástí každé firmy. Je to zkušenost, která určitě stojí za to.

Zdroj: www.tamtamyblog.eu/2015/01/je-to-zkusenost-ktere-stoji-za-to-mirka.html