Pohoda o.p.s.

Obecně prospěšná společnost POHODA umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením v maximální možné míře prožívat dospělost a přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí. V Praze v ulici Ve Smečkách provozuje sociální podnik - kavárnu Bílá vrána, kde zaměstnává lidi s mentálním znevýhodněním.