Via Roseta

Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena v roce 2011. Posláním společnosti je pomáhat lidem s mentálním a kombinovaným postižením a lidem s duševním onemocněním osvojit si sociální a pracovní dovednosti a návyky, které jsou potřebné pro jejich smysluplné začlenění do běžného způsobu života. Via Roseta o.p.s. spravuje od roku 2012 sociální službu Eliášův obchod a od roku 2013 provozuje sociální službu Ateliér Via Roseta.