Domov Sue Ryder, o.p.s.

Domov Sue Ryder pečuje od roku 1998 o seniory, kteří potřebují v důsledku nemoci či vysokého věku pomoc druhých. Domov usiluje o to, aby jeho klienti a jejich blízcí prožívali důstojné stáří, zůstávali součástí přirozeného společenství a objevovali drobné radosti života. Toto poslání Domov naplňuje v současné době prostřednictvím poskytování těchto sociálních služeb: Osobní asistence -- terénní služba; Denní stacionář -- denní pobyty, Domov pro seniory -- dlouhodobé a přechodné pobyty. Související služby:poradenství; Půjčovna kompenzačních pomůcek.