Dětský domov ve Strančicích

Ve Strančicích není jen dětský domov, ale jedna velká láskyplná rodina. Moji přítomnost s kamerou všichni vzali jako samozřejmost, jako kdybych byla součástí jejich kolektivu a ne úplně cizí člověk. Ani se mi odtamtud nechtělo odjet. Jestli děti z dětského domova ve Strančicích dostávají každý den tak obrovskou dávku energie, jakou jsem dostala v tomto prostředí a kolektivu já, pak jsou to šťastné děti i přes všechny handicapy, které mají. A když vás přijde obejmout malý chlapeček, víte, že dál šíří lásku, které se mu tam bezpochyby dostává. Odjížděla jsem s pocitem, že i v dnešním světě jsou naštěstí ještě místa, kde jsou mezilidské vztahy plné lásky a porozumění. Dětský domov ve Strančicích je zdravotnickým zařízením, jemuž je zřizovatelem Krajský úřad Středočeského kraje. Toto neziskové zařízení má maximální kapacitu 35 lůžek, je určeno pro děti zpravidla do tří, maximálně (u sourozeneckých skupin) šesti let věku. V tomto zdravotnickém zařízení je dětem poskytována komplexní léčebně preventivní péče, spojená s péčí psychologicko-výchovnou, sociální i rehabilitační. Jsou zde ošetřovány děti těžce zdravotně postižené, které vyžadují obzvláště precisní ošetřovatelskou péči. Tato tzv. respitní péče znamená, že se jedná o děti těžce postižené, s vazbou na rodinu. Asi třetinu dětí zde umístěných tvoří děti týrané, zanedbávané a nechtěné. Zde se kromě ošetřovatelské a zdravotně preventivní péči uplatňuje i péče výchovná. Těmto dětem je poskytována především tzv. péče resocializační. Většina těchto dětí po čase odchází do náhradní rodinné péče, část se vrací zpět do původní biologické rodiny. Dočasný domov mnoha dětí se nachází v krásném lesoparku nedaleko Prahy. Zařízení je dobře dostupné po dálnici D1 směrem na Brno či vlakem směrem na Benešov.