Život 90

Život 90 od roku 1995 provozuje v centru Prahy komunitní centrum pro seniory a jejich blízké. Poskytuje své služby 365 dnů v roce, 24 hodin denně. Klienti mohou zdarma navštívit informační a poradenské centrum, kde získají rady například v sociálně – právní oblasti, mohou navštívit psychologa nebo se spolu setkávat a popovídat si. Dále je možné využívat linku důvěry Senior telefon, tísňovou péči, pečovatelskou službu, odlehčovací službu, centrum denních služeb, Akademii seniorů a další služby.