APPN, o.s. - Agentura pro neslyšící

APPN, o. s. - Agentura pro neslyšící – vznikla 15. června roku 2006. Agentura vznikla jako reakce na neuspokojivý stav zaměstnanosti neslyšících v České republice. Hlavním cílem organizace je zlepšit postavení neslyšících na trhu práce - především podpořit nezaměstnané v hledání práce, nabídnout doplnění všech potřebných dovedností (pořádání přednášek - Jak napsat životopis, Jak uspět při pracovním pohovoru aj., pořádání jazykových a počítačových kurzů) a pomoci s umístěním na volném trhu práce (pracovní asistence). Zároveň se snaží zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních služeb pro neslyšící (právní poradna, telefonické vyřizování, online tlumočnické služby aj.).