Spolu dětem, o.p.s.

Nezisková organizace Spolu dětem pomáhá dětem, které vyrůstají v dětských domovech a pěstounských rodinách. Zvyšuje jejich šanci úspěšně se postavit na vlastní nohy. Na prvním místě je zájem dítěte. Vizí je stav, kdy se život dětí vyrůstajících v dětských domovech neliší od života dětí vyrůstajících v biologických rodinách víc, než je nezbytně nutné. Zároveň si přejí, aby se co nejvíce dětí z domovů dostalo do náhradních rodin.