Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha, Střední Čechy, o.s.

Autismus … kdo víme, co to přesně znamená pro člověka, pro jeho rodinu a okolí? Vidíme-li „neukázněné“ dítě, kde bereme tu jistotu, že ho maminka špatně vychovala? Nehodnoťme a neodsuzujme. Seznamme se…