ORBI PONTES

ORBI PONTES šíří osvětu v oblasti sluchového postižení, pořádá pravidelně na konci září festival Týden komunikace osob se sluchovým postižením. Sluchové postižení je označováno WHO (Světová zdravotnická organizace) jako 2. nejtěžší ihned po mentálním postižení. Lidé jsou odtrženi od komunikace. Sluchové postižení je velmi variabilní a není možné si jej vyzkoušet. Podle výše ztráty sluchu jsou lidé neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí, hluchoslepí, máme uživatele kochleárních implantátů. Každý člověk má jiné nároky na komunikaci. Prelingválně neslyšící dávají přednost znakovému jazyku, nedoslýchaví a ohluchlí lidé simultánnímu přepisu. Sluchové postižení je velké téma a je potřeba sdílet informace!