Dílna Eliáš

Posláním a cílem občanského sdružení Dílna Eliáš je umožňovat lidem s mentálním, fyzickým či kombinovaným postižením začlenit se do společnosti a zařadit se do pracovního procesu s ohledem na jejich zvláštní situaci, společnou činností přispívat ke smysluplnému naplnění života všech lidí, kteří do dílny přicházejí. Vychází z myšlenek anthroposofie a přesvědčení, že každá lidská bytost je nejen bytostí fyzickou, ale také duševní a duchovní a tomu odpovídají i její potřeby.