Portus Praha

Cílem sdružení je vytváření plnohodnotného životního prostoru pro lidi s mentálním či jiným postižením, napomáhat tomu, aby lidé s postižením nebyli vyčleňováni z naší společnosti, nýbrž mohli žít v běžném prostředí uprostřed ostatních lidí. K naplnění tohoto cíle je potřeba vytvářet především vhodné formy bydlení a souvisejících sociálních služeb (například chráněné či podporované bydlení). Druhou důležitou oblastí je otázka zaměstnávání, které je možné zajistit například v chráněných dílnách nebo formou podporovaného zaměstnávání na běžném trhu práce.