Společnost DUHA

Posláním občanského sdružení Společnost DUHA - integrace osob s mentálním znevýhodněním je spolupracovat s dospělými lidmi s mentálním znevýhodněním na rozšíření jejich možností v různých oblastech života. V rámci svých aktivit se Společnost DUHA snaží pozitivně ovlivňovat společenské prostředí a smýšlení veřejnosti, usiluje o ochranu práv lidí s mentálním znevýhodněním, poskytuje poradenství a vzdělává odbornou veřejnost. Společnost DUHA naplňuje své poslání poskytováním sociálních služeb chráněné bydlení, centrum denních služeb a podpora samostatného bydlení.