Zajíček na koni

Zajíček na koni poskytuje své služby rodinám a zařízením pečujícím o děti a mladistvé ze znevýhodněných skupin obyvatel (tělesný handicap, mentální handicap, kombinovaný handicap, sociokulturní handicap – adopce, národnostní menšina, sociální minimum rodiny) Dětmi se rozumí i dospělí s duší dítěte. Poskytuje pomoc s organizováním volnočasových aktivit dětí a mladistvých se zvláštním zaměřením na integraci (jízdy na koních, pobyty letní, pobyty zimní). Mladé handicapované zaměstnává v kavárně Café AdAstra, která sídlí v Podskalské 8, Praha 2. Dále poskytuje pomoc sociálně slabým rodinám, případně poradenství.