Duhová prádelna

Podnět k založení sociální firmy dala Společnost DUHA – integrace osob s mentálním postižením, která již 20 let poskytuje sociální služby Chráněné bydlení, Podpora samostatného bydlení a Centrum denních služeb v Praze. Duhová prádelna má dva základní cíle: rozšířit možnosti pracovního uplatnění osob se zdravotním znevýhodněním na otevřeném trhu práce vytvářet zisk, který se bude vracet do rozvoje firmy nebo do podpory zakládajícího občanského sdružení (tedy Společnosti DUHA – integrace osob s mentálním postižením) Dosažením těchto dvou cílů podporuje znevýhodněné spoluobčany. Duhová prádelna je malá, profesionální prádelna, vybavená novými moderními pračkami a sušičkami s denní kapacitou 250 kg prádla. Tvoří ji tým devíti odborně vyškolených pracovníků, připravených poskytovat Vám profesionální služby a plnit Vaše individuální přání.