Okamžik

Posláním občanského sdružení Okamžik je podporovat plnohodnotný a samostatný život lidí se zrakovým postižením a propojovat ho se světem lidí bez postižení prostřednictvím sociálních služeb, dobrovolnických, vzdělávacích, kulturních a osvětových aktivit. Jako první v ČR začali poskytovat osobní asistenci pro nevidomé zajišťovanou profesionálně vedenými dobrovolníky, v současnosti ve spolupráci s dobrovolníky poskytuje sociálně aktivizační služby zrakově postiženým lidem. Podporuje rozvoj dobrovolnictví v ČR, pořádá semináře, workshopy a besedy pro školy a veřejnost, nabízí poradenství v otázkách samostatného života nevidomých a různé pohledy na tuto tématiku, vydává knihy a jiné publikace spojené autorsky nebo tématicky se zdravotním postižením, pořádá kulturní akce a programy z tvorby nevidomých a jinak zdravotně postižených, zajímá se o lidi, nápady a dobré věci pomáhající zdravotně postiženým.