Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM

Od počátku se TOTEM, z.s. zabýval dobrovolnictvím. V průběhu let se původní myšlenka dobrovolnického centra rozvíjela a získávala nové formy. Oblast zahrnuje zejména vzdělávání seniorů a aktivizační programy, terapeutickou práci se seniory - podpora rozvoje a udržení psychických i fyzických sil, zážitkové a komunitně orientované projekty, zapojování seniorů do života místní komunity, podporu klubových a volnočasových seniorských aktivit, kulturní projekty. Video bylo natočeno pro Gerontologický institut v rámci projektu Senioři komunitě.