Rozum a Cit, o.s. a nadační fond

Nadační fond Rozum a Cit založili manželé Málikovi v roce 1996, jako nestátní neziskovou organizaci, jejímž posláním je všestranná pomoc náhradním rodinám, které vychovávají opuštěné děti s cílem umožnit jim vyrůstat v přirozeném, bezpečném a podnětném prostředí. Velmi úzká a provázaná je odborná spolupráce s Občanským sdružením Rozum a Cit, které nabízí náhradním rodinám prostřednictvím svých služeb podporu, která vede k porozumění chování a potřeb dětí a k získávání praktických informací o tom, jak řešit jednotlivé problémy spojené s výchovou. Společným cílem obou organizací je též snaha o vytváření vhodných podmínek pro výkon náhradní rodinné péče v České republice. Společně šíří myšlenku náhradního rodičovství a ovlivňují rozvoj systému péče o ohrožené děti mediální osvětou, publikační činností a připomínkováním systémových a legislativních procesů v této oblasti. Občanské sdružení Rozum a Cit podporuje náhradní rodiny od roku 2000 poskytováním služeb jako je odlehčení, doprovázení, poradenství, terapie, vzdělávání, setkávání... Posláním je všestranná podpora dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči, a to prostřednictvím podpůrných a vzdělávacích služeb náhradní rodině