PŘEDSTAVUJEME: SPIRALIS

  • 05. 11. 2019
PŘEDSTAVUJEME: SPIRALIS

Je prima, když mají neziskovky zastání, že je někdo, na koho se mohou obrátit, kdo jim pomůže. Takovou organizací je Spiralis, která letos slaví 20 let. Je nám ctí, že i tato neziskovka se zapojila do našeho projektu Kalendář pomoci. My Vám ji teď společně s Miriam Vránovou, lektorkou a konzultantkou Spiralis představíme.

Kdy a za jakých okolností nezisková organizace Spiralis vznikla?
Neziskové organizace v 90. letech trpěly nedostatkem legislativních a finančních informací. Chybělo jim vzdělání na míru. Jak víme, vzdělání je základ, v tomto případě základ občanské společnosti. V reakci na tuto situaci v roce 1999 vznikla organizace Spiralis. Naším posláním bylo a je pomáhat neziskovkám zorientovat se nejen v džungli zákonů a předpisů, ale i v pravidlech efektivní komunikace, prezentace, PR a být jim spolehlivým průvodcem i oblastech personalistiky, budování týmů, managementu NNO, fundraisingu, lobbování, ad.
V průběhu času se vzdělávání rozvíjelo dvěma směry. Jednak se oblast, ve které jsme působili, rozšiřovala a proměňovala podle potřeb a úrovně profesionalizace NNO a aktuální společenské situace. Jednak jsme intenzivně pociťovali absenci systematického, dlouhodobého vzdělávání na vyšší, akademické úrovni. Z toho důvodu jsme se podíleli na spoluzaložení dnešní katedry Studií občanské společnosti Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (SOS FHS UK). Oba tyto směry jsme považovali za důležité a jsme hrdi nato, že se je podařilo naplňovat. K prvotní vzdělávací inspiraci se záhy přidružily další ambice. Především propojovat a síťovat světy neziskové, komerční a veřejnosprávní (ať už to byly fyzické nebo právnické osoby) na základě společných zájmů, přispět k jejich vzájemnému poznávání a pochopení a naladění na jednu notu, byť zpívanou jako vícehlas. A tak oslovovat veřejnost, kultivovat ji a iniciovat aktivní občanské postoje. Prvním krůčkem na této cestě byla kampaň 30 dní pro občanský sektor, kterou jsme koordinovali. Zatím posledním je iniciativa Posilujeme Česko. Obě vznikly s cílem informovat a konfrontovat veřejnost s hodnotou neziskových organizací pro společnost.

Co je jejím posláním?
Spiralis – Společně vytváříme odpovědnější svět - je vzdělávací a poradenská nezisková organizace, která od roku 1999 kultivuje občanskou společnost.
Zasazuje se o příznivé podmínky pro činnost neziskových organizací a občanských iniciativ především komplexním vzděláváním jejich lídrů a lídryň. Pomáhá lidem ve složité životní situaci, najít vhodné uplatnění ve společnosti.
Podporuje rozvoj komunitního života. Vytváří příležitosti pro vznik veřejně prospěšných projektů na lokální, regionální, národní i mezinárodní úrovni. Je spoluzakladatelem Platformy rozvoje NNO a platformy Spektrum rozvoje žen a iniciativy Posilujeme Česko.
Je členem řady významných organizací jako například European Civic Forum, Česká ženská lobby aj.
Ročně poskytne odbornou pomoc více než 100 organizací a 600 jednotlivců z celé České republiky.

Kdo se na Vás může obrátit a co pro něj můžete udělat?
Pomáháme lidem přeměnit překážky v příležitosti. Nejčastěji se na nás obracejí lidé, kteří nejsou v úplně jednoduché životní situaci, a přesto dělají nebo chtějí dělat veřejně prospěšné věci. Ať už jednotlivci, zástupci neziskových organizací nebo firem. Pomáháme jim doplnit potřebné znalosti a sdílet příklady dobré praxe v oblasti tzv. sociální ekonomiky. Disponujeme širokou sítí odborníků z praxe. Mnozí jsou certifikovaní konzultanti uznávaných zahraničních metod rozvoje osobního i organizačního. V našich vzdělávacích kurzech tyto v cizině úspěšné metody usazujeme do českého prostředí. Naše absolventky byly opakovaně oceněny v soutěži Žena roku, Žena regionu. Aktivity platformy Spektrum rozvoje žen, kterou Spiralis koordinuje, se zaměřují na podporu žen aktivních v občanské společnosti. Například aktuálně otevíráme 3. ročník Leadership Academy pro komunitní lídryně a lídry. Akademii pořádáme s podporou Velvyslanectví USA v ČR, ComAp, České pojišťovny, Vzdělávacího centra Broumovského kláštera, Dobrovolnického centra, AWEN AMENCA a dalších.

Co považujete za největší úspěch?
To, že 20 let fungujeme a držíme své poslání. Že jsme žádaným, důvěryhodným a ceněným partnerem, který má potenciál uchopit, pojmenovat a realizovat projekty s perspektivními a společensky naléhavými tématy. Že naše programy mají podporu řady významných institucí i části politického spektra. Že jsme v našich dlouhodobých i jednorázových vzdělávacích programech podpořili více než 13 000 lidí, kteří aktivně rozvíjejí tuto zemi. V roce 2018 jsme získali také Národní cenu kariérového poradenství, kterou každoročně uděluje Euroguidance.

Představíte nám Vaše nejdůležitější projekty?
Nyní máme otevřené dvě vzdělávací a sebezkušenostní půlroční akademie. První z nich je bezplatný program Komunity jsme MY. Je určen pro komunitní nadšence, kteří jsou ve složité životní situaci. Úspěšní absolventi mohou dokonce poprvé v historii Spiralis dosáhnout na grant na akci pro veřejnost, kterou se svou komunitou uspořádají. Více informací o programu naleznete zde: https://www.spiralis-os.cz/2-uncategorised/253-komunity-jsme-my

Pro lidi, kteří pečují o své blízké (dítě, partnera, rodiče) těžce nemocné nebo s postižením je otevřen sebezkušenostní a podpůrný program Pečovat a Žít. Program je také bezplatný. Více info zde. https://pecovatazit.cz/ Tyto dva programy probíhají v Praze.

Aktuálně otevíráme již 3. ročník Leadership Academy pro kapitánky a kapitány komunit.
Více o předešlých ročnících si můžete přečíst na webových stránkách Spektrum rozvoje žen: http://spektrumrozvojezen.weebly.com/leadership-academy-2017.html

Iniciativa Posilujeme Česko na podporu dobrého jména neziskových organizací je otevřená pro všechny, kteří neziskovkám chtějí vyjádřit svůj respekt. V současnosti ji podporuje více než 80 neziskových organizací a 100 jednotlivců. Více iniciativě najdete zde: https://posilujemecesko.cz/

S jakými potížemi se potýkáte?
Jen malá část společnosti chápe, jak fungují neziskové organizace, jak složitě získávají peníze, z veřejných i soukromých zdrojů, kolik dobrovolnické práce tu lidi odvádějí. A to vše proto, aby pomáhali těm, kterým nikdo jiný nepomůže. A v tomto kontextu nás mrzí, že lidé z neziskovek musí čelit nenávistným útokům. Místo toho by si zasloužili respekt a podporu, aby svou práci mohli dál s chutí dělat.
Tímto zveme do iniciativy posilujemecesko.cz, ke které je možné se přidat a vyjádřit tak respekt k práci neziskových organizací a především obětavých lidí.

Jak Vás může veřejnost podpořit?
Potěší nás, když se veřejnost seznámí s tím, komu a jak pomáháme. Inspirativní příběhy našich absolventek a absolventů lidé najdou na našich sociálních sítích, webech a především YouTube kanálu.
Zájemci o naše vzdělávací programy se mohou zapojit jako účastníci nebo také mentoři, konzultanti či stážisti, expertní dobrovolníci, aj. V letošním roce slavíme 20 let od vzniku. Naším heslem je společně vytvářet odpovědnější svět. Tedy čím víc nás bude, tím lépe. Kdo nemůže přispět svým časem, expertízou, oceníme finanční příspěvek, máme samozřejmě transparentní účet. Více info zde:
WEB: www.spiralis.cz, FACEBOOK: https://www.facebook.com/OrganizaceSpiralis/
LINKEDIN https://www.linkedin.com/company/10352373 TWITTER: https://twitter.com/Spiralis_ngo
YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UC6UyCygqZJVSX5fitFQOpsQ

Představíte nám prosím svůj tým?
Jolana Turnerová, výkonná ředitelka a zakladatelka
Marcela Bergerová, konzultantka, zakladatelka
Miriam Vránová, konzultantka, lektorka
Ilona Fábry, projektová manažerka
Hanka Černáková, projektová manažerka
Ryan Turner, konzultant, mentor
Velmi si ceníme toho, že náš tým se skládá také z desítek expertů a expertek, se kterými spolupracujeme na jednotlivých projektech.

Co Vám osobně práce ve Spiralis přináší?
Naději, že svět je v pořádku. Každodenně potkávám lidi, kteří vymýšlejí a dělají věci prospěšné nejen pro ně samotné, ale pro celou společnost, aniž by na tom chtěli vydělat. A to je úžasné. To se nedá koupit. To nadšení, nemávnout nad problémem jen tak rukou, ale začít ho řešit. Třeba naivně, ale řešit. Takhle vznikla řada dnes velmi renomovaných neziskových organizací. A já jsem vděčná, že u vzniku několika takových organizací jsem i díky Spiralis byla a doufám, že ještě budu.

Co Vás za dobu působení ve Spiralis nejvíc potěšilo?
Těší mě, když lidé mají užitek z toho, co se jim snažíme předat. Když budu mluvit o mých přednáškách komunikace a prezentace: přicházejí na ně lidé, kteří jsou velmi stydliví, často mají neopodstatněné obavy, nevěří si, že by dokázali mluvit na veřejnosti. No, a když se nám společně podaří tyto obavy rozpustit, troufnou si i na přímý televizní přenos. Mám radost, když mně o svých úspěších dávají vědět a konzultují se mnou další vystoupení. Víte, ono nestačí věci dělat, musíte mluvit o tom, co děláte a teprve pak si lidé všimnou, že je děláte vy. Jinak je berou jako samozřejmost. A to u dobrovolnické práce nebo u práce neziskovek platí dvojnásob. Proto jsme založili iniciativu Posilujeme Česko, která chce na práci pilných „neviditelných“ lidi v neziskovkách upozornit.

S čím se nejvíce potýkáte?
S nedostatkem času věnovat se všem věcem, které by si pozornost zasloužily. Konkrétně více se podílet na mezinárodních programech. Je to úžasná příležitost k budování občanské společnosti napříč Evropou.

Co byste nejraději změnila, aby byla Vaše práce ještě smysluplnější?
Mým osobním cílem je, aby si lidé rozuměli, aby chápali své potřeby. A k tomu je třeba zvládat umění aktivně naslouchat, a to ideálně bez hodnocení. Aktuálně čelíme největšímu informačnímu boomu. Ale co s těmi všemi informacemi máme dělat, v tom jsme dost bezradní. Možným řešením je tedy méně mluvit a více vnímat. Je to dovednost, která by pomohla celé společnosti.