PŘEDSTAVUJEME: REMEDIUM Praha o.p.s.

  • 29. 11. 2019
PŘEDSTAVUJEME: REMEDIUM Praha o.p.s.

REMEDIUM Praha o.p.s. provozuje Občanskou poradnu REMEDIUM s bezplatným sociálním poradenstvím lidem v obtížné životní situaci, v Klubu REMEDIUM aktivizuje seniory vzdělávacími, pohybovými a společenskými programy. Učí pomáhající profesionály krizovou intervenci, dluhovou prevenci, řízení, supervizi a psychoterapii. Seznamte se.

Sváteční měsíc prosinec bezesporu patří nám! Jmenujeme se REMEDIUM a v prosinci 2021 nám bude třicet let. Patříme mezi ty nevládní organizace, které se na začátku devadesátých let pustily do nelehkého úkolu. Dát dohromady lidi, kteří při své práci nemyslí pouze na zisk, dotkat s jejich pomocí síť služeb, které potřebným dlouhodobě chyběly a vrátit do společnosti komunitního ducha. Byla to doba, jakou už patrně nezažijeme – nadšená, otevřená, energetizující, spolupracující. Svou silou nám pomohla vystavět pevné základy pro všechno, co jsme vytvořili a ještě vytvořit chceme. Umožnila nám vybudovat hodnotové systémy, o které se dodnes opíráme. Založila vztahovou mapu, se kterou se můžeme bezpečně pustit i do neznáma.

Kde je začátek remediální historie?
V září 1991 vzniká v Chelčického ulici v Praze 3 krizové centrum RIAPS – Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb. V Holandsku jsou připraveny finanční prostředky na první společné projekty s RIAPSEM. Je potřeba zřídit nestátní organizaci, která bude schopná přijímat peníze, administrovat projekty a starat se o další kontinuitu spolupráce. Na sklonku roku 1991 proto vzniká samostatný právní subjekt s celostátní působností a se sídlem v budově RIAPSu -  Nadace psychosociální pomoci REMEDIUM. Éra trvání nadace je spolu s novým zákonem o nadacích a nadačních fondech ukončena rokem 1998, kdy nadaci v jejích činnostech nahradilo Občanské sdružení REMEDIUM.

Konec tisíciletí přinesl nejen změnu právního statutu REMEDIA, ale i vznik jeho dalších aktivit. K již zavedeným a po celé republice realizovaným Vzdělávacím programům přistoupily Programy pro seniory a Občanská poradna REMEDIUM.

A v roce 2014 došlo ke změně třetí – stali jsme se obecně prospěšnou společností, která svou formou nejlépe naplňuje poslání naší organizace.

I když má každý ze současných tří programů svou vlastní historii, dohromady tvoří celek v přítomnosti a doufejme i v budoucnosti. Stůl, který má tři nohy, drží pevně. Nemusí se podkládat ani dělat žádná jiná opatření k jeho stabilitě. Náš magický žižkovský trojúhelník sedí na svém místě.

Bez lidí, kteří nás na naší cestě ovlivnili a kteří společně budují dobré jméno REMEDIA bychom však byli jen prázdnou skořápkou. Patří jim naše poděkování a vděčnost. Od roku 1998 vede organizaci Zuzana Radová (Nováková) a spolu s dalšími členkami manažerského týmu Mgr. Ing. Janou Herbst, Bc. Helenou Kubů, Bc. Janou Tupou, Mgr. Hanou Krusberskou a Mgr. Kristýnou Schreilovou drží všechny opěrné body pohromadě.

Společně s dalšími kolegyněmi a kolegy z našich programů – sociálními pracovníky, poradci, koordinátory, lektory – se přihlašujeme a vztahujeme k hodnotám REMEDIA:
RESPEKT  -  SOUNÁLEŽITOST  -  TRADICE   
POCTIVOST  -  OSOBNÍ PŘÍSTUP  -  LÁSKA K ŽIVOTU

Pro detailnější a komplexnější orientaci v tom, jak šel čas, kdo jsme, kudy se ubíráme a kam směřujeme, otevřete http://www.remedium.cz/o-sdruzeni/o-sdruzeni.php nebo se podívejte na video pořízené před pár lety s podporou BuduPomáhat.cz a Hanky Kosové.

A jak ta naše trojnožka nyní funguje?
Začneme seniory - nositeli našeho kalendářového motta „Fanděme seniorům“:

PROGRAMY PRO SENIORY - KLUB REMEDIUM
Klub REMEDIUM na Praze 3 je otevřený pro lidi v důchodovém věku z celé Prahy.

Programy pro seniory už oslavily 20 let svého trvání, Divadelní spolek Proměna završil 15 let a Klub, který byl otevřený v roce 2005, bude mít 15 příští rok. Považujeme za úspěch, že program funguje, má smysl a vidíme dobré výsledky.

V rámci sociálně aktivizační služby v Klubu REMEDIUM pomáháme seniorům udržovat dovednosti a schopnosti potřebné k samostatnému životu, zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, duševní a tělesné aktivity a socioterapeutické poradenství. Motivujeme seniory k pozitivnímu pohledu na život, dodáváme odvahu a podporu v jejich těžké životní situaci.

Uvědomujeme si rychlý vývoj ve společnosti, kde jsou mnozí senioři vyčleněni už tím, že to, co je dnes pro mladé samozřejmé, je pro ně nejen nové, ale také často obtížně pochopitelné. Pomáháme jim udržet krok, učit se novým věcem (jazyky, počítače) a udržet si a rozšířit znalosti, které pomáhají životu v dnešním světě a společnosti.

Divadelní spolek Proměna má v současnosti více než 20 členů. Působení v souboru má obrovský význam pro jeho členy a jejich blízké, posiluje sebevědomí, motivuje k práci na sobě, vede k sebereflexi, má terapeutický účinek, povzbuzuje k životu a k radosti.

Základem LouDkového divadélka Remedium je divadélko z roku 1924, už je to starožitnost, loutky byly bez nožiček a ručiček, ale kulisy celkem zachovalé. Po letech odpočinku na půdě přišla otázka, co s ním dál. A tehdy paní principálka Monika přišla do REMEDIA, sešla se skupina nadšenců a ti celé divadélko i loutky repasovali. A teď hrají. Pro společnou radost a zářivé oči dětí. Loutkoherci i všichni ostatní členové souboru jsou senioři a své činnosti věnují spoustu času i nadšení. LouDkové divadélko Remedium zve malé i velké na představení s Kašpárkem, loupežníkem i drakem. Na co se soubor těší? Na 100. reprízu, na zářivé oči dětí, na společnou radost…

Hledáme větší prostory pro Klub REMEDIUM a nedaří se nám. Jinak se s potížemi snažíme vyrovnávat, nakonec je to naše práce. Za finanční dary jsme vděční, věcné dary přijímáme po dohodě. Hledáme ale i dobrovolníky, např. na pomoc při výletech, při představeních divadel apod.

OBČANSKÁ PORADNA REMEDIUM

Snaha zorientovat se ve spleti svých práv a povinností v různých oblastech běžného života může občas připomínat cestu labyrintem. Na naši Občanskou poradnu REMEDIUM se klienti obracejí osobně, písemně i telefonicky, když řeší problémy např. s bydlením, prací, financemi nebo rodinnými vztahy. U nás vždy naleznou podporu při hledání co nejlepšího řešení své situace.

V rámci odborného sociálního poradenství poskytujeme jak v sídle organizace v Křišťanově ulici 15 na Žižkově, tak v našem kontaktním místě v Berouně bezplatnou, nezávislou, důvěrnou a nestrannou pomoc, praktické, věcné a správné informace, případně kontakty na organizace zaměřené na odbornou pomoc.

Pořádáme přednášky a semináře, chodíme do škol – od základních po vysoké, publikace Spotřebitelské poradenství v praxi pro studenty sociální práce, kterou vypracovaly naše lektorky, slouží jako učební materiál studentům řady VŠ oborů sociálního zaměření.

Přinášíme laické i odborné veřejnosti informace z oblasti finanční gramotnosti, bydlení, sociální problematiky, rodinných a mezilidských vztahů, pracovněprávních vztahů, zaměstnanosti, majetkoprávních vztahů, ochrany spotřebitele, správního řízení a jednání na úřadech.

Pro ty, kteří se pro zodpovězení svých otázek raději brouzdají virtuálním prostředím, provozujeme webový portál Dluhový labyrint. Www.dluhovylabyrint.cz  se důležitým tématem dnešní doby komplexně a do hloubky zabývá.
Preventivní sociální služby, jako je ta naše, nemají z hlediska finanční podpory příliš na růžích ustláno. Proto vítáme pomoc dobrovolníků i přízeň dárců, kteří ví, že spadnout do jakékoliv pasti může každý.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Pracovat v pomáhající profesi znamená zároveň pracovat na svém sebepoznání a neustále rozvíjet sebe sama i své odborné kompetence. REMEDIUM Praha má dlouholetou tradici v celoživotním vzdělávání těch, kdo pomáhají ostatním. Od roku 1994 nasloucháme vzdělávacím potřebám pomáhajících profesí a naši nabídku umíme přizpůsobit a doplnit o nové oblasti. Kurzy a výcviky jsou určeny pro všechny pomáhající profese, zejména pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, psychology, psychoterapeuty, lékaře, zdravotní sestry, učitele, speciální pedagogy, duchovní, kurátory i studenty těchto oborů.

Vzděláváme v oblastech:
•    krizová intervence tváří v tvář, na telefonu i v terénu, práce s traumatizovaným klientem, problematika smrti a provázení
•    řízení a supervize v pomáhajících profesích
•    sebezkušenost a psychoterapie
•    dluhové poradenství a dluhová prevence
•    komunikace, aktivizace seniorů, vedení poradenského rozhovoru

Naše kurzy a výcviky mají akreditaci či schválení národních i mezinárodních institucí jako např. MPSV ČR, ČPS ČLS JEP a EASC, a jsou proto vhodnou formou zvyšování profesní kvalifikace. Zájemci o vzdělávání mohou vybírat podle svých potřeb od kurzů s nižší hodinovou dotací až po několikaleté programy.

Organizujeme odborné konference a diskusní setkání na aktuální témata, vydáváme odborné texty. Nenecháváme si to pro sebe - na stránce http://www.remedium.cz/vzdelavaci-programy/vzdelavaci-programy.php najdete záznamy z uvedených akcí – fota, booklety, zápisy.

Naším největším úspěchem je dlouhodobá spolupráce s výbornými lektory, uznávanými profesionály ve svých oborech. Učíme to, co zároveň děláme a umíme, nejsme teoretici, ale praktici. Lektorský tým je stabilní a dává našim kurzům známku nejvyšší kvality. A tu naši účastníci oceňují stejně tak jako my.

Více naleznete zde remedium.cz/