PŘEDSTAVUJEME: Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

  • 02. 01. 2019
PŘEDSTAVUJEME: Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Kalendář pomoci 2019 - leden. NFOZP je jediným nadačním fondem v ČR, který se zabývá výhradně problematikou zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Hlavním posláním Nadačního fondu je pomáhat, informovat, podporovat, s cílem ukázat kvalitní a profesionální práci lidí se zdravotním hendikepem a poctivý přístup zaměstnavatelů.

Vznikl v roce 2007 v reakci na tíživou situaci postižených při vstupu na trh práce. Jeho posláním je snaha tuto situaci pomocí různorodých prostředků neustále zlepšovat. Cíleně se tak věnuje nejen aktivnímu vytváření pracovních míst pro OZP, ale i osvětě a vzdělávání personalistů i vedení firem, které postižené zaměstnávají nebo se na to teprve chystají. Součástí činnosti je i aktivní lobbing vedoucí k pozitivním změnám v legislativě, týkající se neziskového sektoru, zaměstnanosti a různorodé osvětové projekty pro zaměstnavatele i veřejnost. Patří mezi ně každoroční kampaně zaměřené proti strachu ze zaměstnávání hendikepovaných osob. Hlavním úkolem je ve všech projektech pomáhat, informovat, podporovat a spojovat  zdravé a nemocné při podpoře zaměstnávání osob s hendikepem.

Stěžejními projekty jsou:

Srdcerváči (www.srdcervaci.cz)
Srdcerváči jsou jediný projekt svého druhu, kde Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) představuje specifický pracovní život hendikepovaných. Zajišťuje lidem s OZP běžné zaměstnání a srovnatelné pracovní podmínky, aby je zaměstnavatelé brali jako plnohodnotné pracovníky se speciálními potřebami a předsudky si nechali doma. Od roku 2013 je to velmi výrazný fundraisingový a osvětový projekt NFOZP, který veřejnosti ukazuje, že zdravotně postižení chtějí a mohou pracovat a mnohdy stačí málo – dát šanci, pootevřít pomyslné dveře. Srdcerváči sdružují lidi, kteří se potýkají s komplikovanou životní situací a přesto se nevzdávají.

Zdravotně postižený zaměstnanec roku
Každý rok ve spolupráci s desítkami firem odborná komise vybere a ocení 2 hendikepované zaměstnance.

Ochranná známka „Práce postižených“ (www.pracepostizenych.cz)
Smyslem této značky je podpořit, zviditelnit a propagovat produkty a práci osob se zdravotním postižením a jejich zaměstnavatele. Ochranná známka má sloužit k podpoře zaměstnávání OZP,  ke stírání bariér mezi hendikepovanými a zdravými občany a poukázat na velmi dobrou práci chráněných dílen a jejich výrobky. Tuto známku není úplně jednoduché získat. Firma musí projít velmi důkladným auditem a výsledkem je nejen zviditelnění firmy, ale i získání certifikátu firmy, která zaměstnává OZP v souladu s legislativou ČR.

Vzdělávání firem v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením
- jak na zaměstnávání OZP
- výhody pro zaměstnavatele OZP
- posouzení vhodnosti pracovního místa u zaměstnavatele pro OZP
- přístup k OZP
- jak hledat pracovníka se zdravotním postižením
- pracovní pohovor
- specifický přístup k lidem se zdravotním postižením
- jak připravit tým na nového kolegu, který potřebuje specifický přístup atd.

Informace o všech projektech, minulých i chystaných, vždy naleznete na internetových stránkách fondu http://www.nfozp.cz/, https://www.srdcervaci.cz/.

V roce 2019 je prioritou vytvoření pracovního webu „Práce postižených“.
Cílem je zvýšit počet zaměstnavatelů OZP a vytvořit síť, která propojí studenty s hendikepem, lidi po úrazu či nemoci s institucemi, které mohou být jejich zaměstnavateli. Pro rok 2019 chce NFOZP zajistit databázi OZP a jejich budoucích zaměstnavatelů, kterou budou vytvářet handicapovaní pro hendikepované, protože specifické potřeby nechápe nikdo lépe než oni sami.
Dalším cílem je mediální a odborná propagace certifikátu „Práce postižených“ a i nadále vzdělávání institucí a firem v problematice zaměstnávání OZP.

Tým fondu
je složen s odborníků na právo, neziskový sektor, personalistiku, marketing, PR a účetnictví a pracuje převážně na dobrovolnické bázi. Součástí tohoto týmu jsou i osoby se zdravotním hendikepem.
Lenka Kohoutová – zakladatelka NFOZP a předsedkyně správní rady
Zdena Štěpánková  - ředitelka NFOZP
Ivana Valentová – administrativní duše NFOZP
Zuzana Buchtelová – manažerka, vybírá zážitky do webového katalogu
Anička Buchtelová – manažerka sociálních sítí
Lubomír Mráz - specialista v oblasti propagace a reklamy (bez něho by neexistoval katalog dárků a zážitků ani webové stránky)
Kateřina Nováková – grafička , která je zodpovědná za vizuální stránku projektů a dalších materiálů
Klára Velíšková -  specialistka na podporu marketingu
Dobrovolníci
Michaela Bezvodová - píše příběhy Srdcerváčů, které na jejich životní cestě potkaly překážky, jež zdárně překonávají. Věnuje se tomu, aby se téma hendikepovaných či znevýhodněných dostalo mezi širokou veřejnost .
Oskar Pajer  - specialista na sociální sítě a kreativec online a video kampaní, filmař