PŘEDSTAVUJEME: MEZI NÁMI

  • 29. 05. 2019
PŘEDSTAVUJEME: MEZI NÁMI

V červnu se v našem letošním Kalendáři pomoci můžete seznámit s obecně prospěšnou společností Mezi námi. Přinášíme pár základních informací.

Mezi námi, o.p.s., je mladá, přátelská, empatická a zároveň energická společnost. Zrodila se z pocitu, že je obrovská škoda, že se mezigenerační vazby v poslední době ze společnosti vytrácejí.

Jejím posláním je stmelovat generace, především tu nejmladší s tou nejstarší, aby k sobě obě tyto generace opět našly cestu a aby i děti věděly, že stáří je přirozenou součástí života.

Tým je plný energie a nadšení a pracuje v souladu s Etickým kodexem Mezi námi o.p.s. Do práce dává nejen zkušenosti a úsilí, ale i své srdce.

Společnost podporuje setkávání lidí všech generací. Chce, aby se poznávali, měli k sobě vzájemnou úctu a společně objevovali nové. Chce, aby se potkávali zejména ti nejstarší  s těmi nejmladšími, aby k sobě našli cestu a objevili, jak krásné a zajímavé jsou jejich světy. Vnímá malé děti, seniory i aktivní střední generaci jako přirozené vzájemné partnery, kteří si mohou navzájem poskytnout radost ze života, moudrost a energii.

Hlavní mezigenerační aktivitou je program Povídej. Propojuje seniory ze seniorských zařízení a děti z mateřských či základních škol, podporuje jejich pravidelné setkávání a pomáhá utvářet prostor pro společnou řeč a aktivní sdílení času.

Program Přečti propojuje příjemným a nenásilným způsobem svět seniorů a dětí. Senioři jednou týdně docházejí do mateřské školky předčítat pohádku. Děti tak získávají “svou” kouzelnou pohádkovou babičku či dědečka a ti zase na oplátku mohou načerpat energii z nefalšované dětské radosti.

Více zde: mezi-nami.cz/cs/