PŘEDSTAVUJEME: HEWER

  • 01. 04. 2019
PŘEDSTAVUJEME: HEWER

Kdo máte náš Kalendář pomoci a otočili jste dnes na duben, díváte se na fotografii se zaměstnanci Heweru, který podpořila Martina Ptáčková. Dnes se můžete s Hewerem seznámit.

Kdy byl založen Hewer? Co bylo podnětem?
HEWER, z.s. byl založen v roce 1997 na základě podnětu a potřeb osob se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, kteří pro své důstojné a soběstačné setrvání v domácím prostředí potřebovali pomoc osobních asistentů. Z počátku byla služba poskytována pouze 7 klientům z Prahy s využitím několika asistentů. Postupem času se však služba pro velký zájem začala rozšiřovat. V dnešní době působí HEWER, z.s v 7 krajích České republiky a poskytuje pomoc v podobě registrované služby osobní asistence stovkám klientů ročně.

Jaké služby a komu poskytuje?
HEWER, z.s. zajišťuje nepřetržitou 24hodinovou terénní službu osobní asistence, která je určená osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečujeme o osoby od jednoho roku života, přičemž horní věková hranice klientů není určena. Největší procentuální zastoupení počtu klientů organizace zaujímají senioři. Jsme schopni poskytnout pomoc i osobám, u kterých je obstarání služby náročné. Pomáháme tak například klientům:
•    spadajících do vyšší váhové kategorie,
•    ve 4. stupni bezmoci, kteří vyžadují nepřetržitou péči nebo péči koordinovanou s domácí zdravotnickou péčí,
•    požadujícím služby jen po omezenou dobu - například po dobu několika dnů či týdnů,
•    kteří potřebují péči mimo své bydliště - v nemocnicích, pobytových zařízeních sociálních služeb, při pobytech a podobně.
   
Kolik má zaměstnanců a kde všude působí?
V současné době HEWER, z.s. působí v krajích: Praha, Jihomoravský, Pardubický, Královéhradecký, Středočeský, Plzeňský a Ústecký. Naši personální základnu tvoří stovky asistentů a několik administrativních pracovníků.

Jak jsou služby financovány?
Osobní asistence je poskytována za částečnou úhradu nákladů. Úhrady od klientů však pokrývají pouze část nákladů spojených s poskytováním služby. Z tohoto důvodu pravidelně žádáme krajské a městské úřady, úřady městských částí a jiné instituce o dotace, které nám umožní pokrýt zbývající část nákladů spojených se zajištěním služby.

Co by bylo potřeba změnit?
Ačkoliv na sociální výdaje jsou ze státního rozpočtu vyčleňovány stále vyšší částky, neustále se potýkáme s nedostatkem finančních prostředků. Často se setkáváme s tím, že z hlediska potřebnosti a financování jsou terénní sociální služby stavěny do pozadí a upřednostňovány jsou služby pobytové. Přitom terénní služby jsou mnohdy levnější a v řadě případů je díky nim předcházeno nutnosti umístit klienta do pobytového zařízení. Bylo by proto dobré tuto diverzitu odstranit.

Jak náročná je práce osobních asistentů? Co všechno je náplní jejich práce?
Osobní asistence, jak ji vnímáme v  organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen v klientově domácnosti a často asistuje u úkonů, které zdravý člověk řeší v soukromí. Vztah mezi klientem a osobním asistentem je víc, než jen vztah mezi objednatelem a poskytovatelem. Klient potřebuje mít k osobnímu asistentovi důvěru, osobní asistent se stává součástí klientova světa i klientovy rodiny. Práce osobních asistentů je proto velmi náročná a vyžaduje nejen dostatečnou kvalifikaci, ale také notnou dávku empatie a psychické odolnosti.

Jak dlouho pro Hewer pracujete a co Vám to přináší?
Pro HEWER, z.s. pracuji již sedmým rokem na pozici sociálního pracovníka. Je to práce smysluplná a velmi různorodá, při které toho člověk spoustu pozná a i se mnohému přiučí. Nic nepotěší více, než spokojený klient. Další velkou předností HEWERu je tým kvalitních zaměstnanců, kteří vytvářejí skvělý pracovní kolektiv. Přestože je práce s klienty často velmi náročná, za sebe musím konstatovat, že práce v HEWERu mne velmi naplňuje.

Za rozhovor děkujeme Mgr. Renátě Gančarčíkové.