Znáte AVPO ČR a její ředitelku? Pokud ne, seznamte se.

  • 12. 06. 2017
Znáte AVPO ČR a její ředitelku? Pokud ne, seznamte se.
Přinášíme rozhovor s Monikou Jindrovou, ředitelkou Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR). Ve funkci ředitelky pracuje teprve rok, za tu dobu však vykonala mnoho práce a o asociaci je hodně slyšet.

Přinášíme rozhovor s Monikou Jindrovou, ředitelkou Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR). Ve funkci ředitelky pracuje teprve rok, za tu dobu však vykonala mnoho práce a o asociaci je hodně slyšet.

Jak jste se k práci ředitelky AVPO ČR dostala?

Byla jsem ve správný čas na správném místě. Stávající ředitelka odcházela na mateřskou dovolenou, já hledala uplatnění.

Máte zkušenosti i z jiných neziskových organizací?

V neziskovém sektoru se pohybuji léta. Jsem spoluzakladatelkou spolku ORBI PONTES, který se věnuje sluchovému postižení, pracovala jsem také v Asociaci organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP). ORBI PONTES je členskou organizací AVPO ČR, nešla jsem do neznáma.

Co všechno jste v AVPO ČR po svém nástupu změnila?

Spíše jsem navázala a zapojila se postupně do práce. Stávající ředitelka Alena Gmentová odešla na mateřskou dovolenou, v kontaktu jsme stále. V srpnu 2016 jsme spustili projekt hrazený z ESF na rozvoj asociace, pracujeme více na PR, věnujeme se propagaci Značky spolehlivosti, pracujeme s lídry pacientských organizací, získali jsme podporu Úřadu vlády ČR a Nadace Sirius. Náš tým se rozšířil a v tuto chvíli hledáme vhodné prostory pro činnost asociace.

Co tedy všechno asociace nabízí neziskovým organizacím, kolik stojí členství?

Členským organizacím poskytujeme všestranný servis a hájíme jejich zájmy - lobujeme za lepší podmínky pro jejich práci. Zní to jako fráze, ale je to tak. Konkrétně poskytujeme základní poradenství (právo, daně, účetnictví) zdarma, odborné poradenství je možné přes AVPO ČR získat se slevou. Například právní služby nyní členům a držitelům Značky spolehlivosti nabízíme za 320 Kč/hod. Nabídku benefitů pravidelně aktualizujeme. Aktuální novinkou je nabídka poradenství v oblasti projektového řízení a psaní projektových žádostí. Členské organizace dostávají pravidelně 1x za 14 dní infoservis, mohou publikovat v Bulletinu AVPO ČR. Dále připravujeme vzdělávací a odborné akce, které mají zdarma nebo se slevou. Pro držitele Značky spolehlivosti točíme krátká propagační videa. Slevu našim členům poskytuje také např. Nadace Neziskovky.cz u svých vzdělávacích aktivit a grantového diáře.

Pokud jde o obhajobu zájmů našich členů, zmínila bych zejména zákon o veřejné prospěšnosti, zákon o sociálních službách, zákon o sociálním bydlení. Hlídáme, připomínkujeme…..

Členský příspěvek je 3000 Kč za rok (250Kč/měsíc), držitelé Značky spolehlivosti mají slevu.

Děláte něco i pro neziskovky, které nejsou členy AVPO ČR?

Základní poradenství poskytujeme všem zájemcům, kromě neziskovek například i dárcům. Vybrané akce též otevíráme i nečlenským organizacím. Značka spolehlivosti není vázána na členství, ale mohou se o ni ucházet všechny neziskovky, které splňují vstupní podmínky. Pracujeme také s pacientskými organizacemi – vzděláváme jejich lídry.

Především jsme ale přesvědčeni, že naše činnost prospívá neziskovému sektoru jako celku. Prosazování transparentnosti a spolehlivosti, lobbying, práce s dárci … to vše jsou aktivity s velkým přesahem.

Prozraďte nám něco víc o Značce spolehlivosti. Kdo ji může získat, jaké jsou podmínky, jaké jsou na získání Značky náklady, kdo je hradí?

Značka spolehlivosti je zkrácený název, který se vžil, celý název značky zní Spolehlivá veřejně prospěšná organizace.

Veškeré informace týkající se značky, včetně metodik, podle kterých probíhá hodnocení, jsou veřejné a najdete je na webových stránkách www.znackaspolehlivosti.cz, najdete zde i přehled odpovědí na nejčastěji kladené otázky.

Získání značky není podmíněno členstvím v asociaci. Značku spolehlivosti může získat neziskovka, která splní vstupní kritéria – má sídlo na území ČR, existuje min. 2 roky, audituje, minimálně 10 % z celkových výnosů má ze soukromých zdrojů (od dárců) atd. Pokud neziskovka vše splňuje, můžeme uzavřít smlouvu o hodnocení. Poté probíhá hloubkové hodnocení, které se týká 5 oblastí: poslání, cílů a hodnot; správy, řízení a vnitřní kontroly; fundraisingu a vztahů s veřejností; finančního řízení a hospodaření; transparentnosti vůči veřejnosti. Hodnocení provádí odborní hodnotitelé, o udělení nebo neudělení značky pak na základě jejich zprávy rozhoduje nezávislá Rada pro hodnocení spolehlivosti.

Značka spolehlivosti je udělována na 3 roky a neziskovka, která ji získá, za tu dobu zaplatí celkem 30 000 Kč. Vstupní hodnocení stojí 18 000 Kč, další kontroly probíhají vždy po roce, jejich cena je už jen 6 000 Kč.

Získat značku spolehlivosti stojí úsilí, ale vyplatí se! Vedoucí pracovníci již hodnocených neziskovek nejvíce oceňují zpětnou vazbu od hodnotitelů, která jim často odkryla slabá místa a ukázala cesty, jak dále posilovat stabilitu organizace.

Znamená to, že kdo nemá Značku, není spolehlivý?

Zda jsou spolehliví ti, co nemají značku, nevím – nevidíme jim pod slupku J

Je potřeba říci, že naše značka není pro všechny neziskovky, ale pro ty, které mají příjmy z fundraisingu, tedy pracují s dárci a nespoléhají se výhradně na veřejné dotace.

Je také řada malých neziskových organizací, dobrovolnických organizací, které nemají na uhrazení nákladů na Značku finanční prostředky a ani nesplňují všechny předpoklady – nemají zaměstnance, audit… Máte i pro ně nějakou variantu?

Neziskovkám, které nesplňují vstupní kritéria nebo na Značku spolehlivosti nemají prostředky, nabízíme členství v AVPO ČR. Získají u nás potřebné informace a znalosti.

Jak má postupovat nezisková organizace, která má o Značku zájem?

Všechny potřebné informace jsou na webových stránkách Značky spolehlivosti. Nejlepší však je kontaktovat nás osobně, se zájemci vše rádi probereme a zodpovíme jejich dotazy.

Co byste doporučila neziskovým organizacím, aby o nich bylo víc slyšet?

Nebát se sociálních sítí a médií. Kvalitní web a dobře nastavené Google AdWords udělají své. Je dost možností jak o sobě dát vědět i bez velkých finančních nákladů. Například veletrhy si můžete jen obejít a představit se, nemusíte hned a všude vystavovat. Zajímavý prostor získáte např. zde na www.budupomahat.cz, zaregistrujte se a vkládejte své aktivity a články.

Podporujete také nějakým způsobem vzájemnou spolupráci neziskovek?

Ano, zejména členských organizací. Pořádáme spoustu akcí, kde se lidé poznávají. Pro členy máme na webu samostatnou členskou sekci, kde si členové vzájemně nabízejí své produkty a informují o svých aktivitách. Řadu informací sdílíme také na sociálních sítích.

Děkujeme za rozhovor.

I já děkuji, spolupráci s BuduPomáhat.cz vřele doporučuji.