Zeptali jsme se ... zpěváka a klavíristy Honzy Jareše

  • 17. 10. 2016
Zeptali jsme se ... zpěváka a klavíristy Honzy Jareše
"Neziskové organizace dělají mnoho dobré práce nejen pro lidi s handicapem, ale stejně tak pro zdravé lidi. Lidem s postižením výrazně pomáhají, a pro tzv. zdravé lidi je přece skvělý pocit být někomu prospěšný, pomáhat a zažít věci, které by jinak zažít nemohli."

 

Podpořil jste Koncert pro uši, jehož výtěžek byl určen na tlumočnické služby pro osoby se sluchovým postižením. Co Vás k tomu vedlo?

Na koncertě pro uši jsem rád zahrál a zazpíval. Byla to moje první zkušenost s tlumočením koncertu do znakového jazyka. Těšilo mě, že mým písničkám mohli porozumět a snad si je i užít také lidé se sluchovým handicapem.

Jak se Vám koncert líbil a jak se Vám líbilo tlumočení?

Koncert se mi moc líbil, na benefičních akcích hraji docela často. Mrzelo mě, že jsem si nemohl koncert užít až do konce, spěchal jsem do Brna, kde jsem večer zpíval v Mahenově divadle s kapelou The Tap Tap. Tlumočení se mi líbí, ale pro mě jako pro nevidomého člověka není úplně lehké si znakový jazyk představit.

Využijete tlumočení nebo přepis v budoucnu i na svých koncertech?

Já jsem zatím z pochopitelných důvodů neměl příležitost být s neslyšícími lidmi v kontaktu. O to víc mě těší, že na Koncertě pro uši byli moje písničky tlumočeny do znakového jazyka. Pokud bude vhodná příležitost, rád tlumočení pro neslyšící lidi na svých koncertech využiji.

Zúčastňujete se podobných benefičních akcí často?

Ano, pravidelně hraji pro Srdcerváče, také jsem hrál na koncertě pro Paraple, na koncertě pro Světlušku a na mnohých dalších akcích. Rád na benefičních akcích hraji, podpořit dobrou věc má vždycky smysl a já sám jsem rád, když mi lidé pomohou, např. s pracovními příležitostmi.

Využil jste Vy nebo někdo ve vašem okolí služeb nějaké neziskové organizace?

Mnoho let jsem byl členem Užitečného života, neziskové organizace, která pro lidi s handicapem pořádá zážitkové kurzy a sportovní pobyty. Také jsem spolupracoval s Okamžikem, neziskovou organizací, která pomáhá zajistit asistenci nevidomým lidem.

Podporujete nějakou konkrétní neziskovou organizaci?

Konkrétní ne, jak jsem uvedl v předchozí otázce, rád na beneficích pro jednotlivé neziskové organizace zahraji.

Jakou máte s neziskovými organizacemi zkušenost?

Zkušenost mám velmi dobrou, jako student konzervatoře jsem jezdil na pravidelné akce s Užitečným životem. Několikrát jsme sjížděli na raftech české řeky, prožili jsme několik víkendů v přírodě, také kulturní akce a zážitkové kurzy. To stejné platí o Okamžiku, který mi sehnal skvělou asistentku a teď už i kamarádku.

Proč myslíte, že by se o nich veřejnost měla více dozvědět a podporovat je?

Neziskové organizace dělají mnoho dobré práce nejen pro lidi s handicapem, ale stejně tak pro zdravé lidi. Lidem s postižením výrazně pomáhají, a pro tzv. zdravé lidi je přece skvělý pocit být někomu prospěšný, pomáhat a zažít věci, které by jinak zažít nemohli.

Uvítal byste, kdyby Vámi podpořená nezisková organizace prošla hodnocením Spolehlivá veřejně prospěšná organizace?

Jistě bych to uvítal. Kdokoliv se o práci neziskových organizací dozví, případně je podpoří a pomůže, je velmi vítán.

Kdy a kde se s Vámi můžeme potkat?

Před Vánocemi budu hrát mnoho koncertů a hudebních vystoupení. V Praze bych vás rád pozval na můj Vánoční koncert, který budu hrát s doprovodem skvělých instrumentalistů v úterý 20.12. 2016 v 17.00 hodin v Městské knihovně v Praze na Mariánském náměstí. Srdečně vás všechny zvu, pokud přijdou i lidé se sluchovým handicapem a můj koncert bude tlumočen do znakového jazyka, budu rád.