Zdravá prsa pro neslyšící

  • 17. 10. 2019
Zdravá prsa pro neslyšící

Říjen je měsícem boje proti rakovině. Proto jsme rádi, že Vám můžeme představit projekt Zdravá prsa pro neslyšící. Zeptali jsme se Veroniky Rafflerové.

Kdy vznikl projekt Zdravá prsa pro neslyšící, kdo s myšlenkou přišel a jak jste se k projektu dostala?
Projekt Zdravá prsa pro neslyšící vznikl zhruba před rokem a půl. Mezi první aktivity projektu bylo zpřístupnění  AVON Pochodu 2018 neslyšícím. Aliance žen s rakovinou prsu navázala už před tím spolupráci s agenturou Deaf Friendly, která se specializuje na překlady do českého znakového jazyka a zajišťování tlumočení na veřejných akcích. Deaf Friendly zajistilo tlumočení na několika akcích Aliance, mimo jiné na Avon Pochodu a přeložili do českého znakového jazyka webové stránky o samovyšetření prsou. Zjistilo se, že by bylo dobré, aby byla komunita neslyšících informována o této zákeřné nemoci formou přednášek apod. Toto však Deaf Friendly nedělá, a proto doporučilo Alianci najít někoho, kdo by si všechny tyto osvětové aktivity pro neslyšící v rámci vznikajícího projektu vzal na svá bedra.  Kateřina Pešková z Deaf Friendly si mě vytipovala a zeptala se mě, zda bych se toho nechtěla ujmout.  A protože mě to lákalo, rozběhl se vlastně velmi rychle celý projekt Zdravá prsa pro neslyšící.

Kdo všechno za projektem stojí?
Za projektem najdete zatím jen mojí osobu. Vše konzultuji s Aliancí žen s rakovinou prsu.

Co vše se v rámci projektu děje?
Cílem projektu Zdravá prsa pro neslyšící je informovat neslyšící komunitu o rakovině prsu, možnostech samovyšetření, apod. Pořádám přednášky, ale také hodně využívám facebookovou stránku projektu. Je to z toho důvodu, že je to médium, na které vkládám videa s informacemi v českém znakovém jazyce a neslyšící jsou na Facebooku velmi aktivní. Komunita neslyšících je po celé České republice a tato forma prezentace a sdílení informací je tak dostupná všem, bez rozdílu vzdálenosti. Šíření v českém znakovém jazyce (v mateřském znakovém jazyce neslyšících) je důležité proto, že pro neslyšící je čeština cizí jazyk a s tím souvisí jejich porozumění psanému textu. Navíc nemají možnost "nasát" informace z rádia, televize, apod. jako je získávají slyšící lidé bezděčně. Ze zpětné vazby od neslyšících sledujících tyto důležité a jasné informace v českém znakovém jazyce vím, že si projekt pochvalují. 

Co Vás osobně na tomto projektu baví?
Na  projektu mě velmi baví to, že i já sama se dozvídám spoustu zajímavých informací a ty zas předávám dál.  Mám ráda společnost lidí a baví mě s nimi být v kontaktu. Moje maminka onemocněla jiným typem rakoviny, ale tato vlastní zkušenost mi otevřela oči v tom, kolik toho neslyšící lidé o těchto věcech vědí. Informace jim chybí, neumí si po diagnóze lékaře představit spoustu souvislostí. Když přišla nabídka podílet se na zvýšení informovanosti neslyšících lidí v této oblasti, neváhala jsem ani chvilku.

Zaujal Vás některý z příběhů, které neslyšícím prezentujete v českém znakovém jazyce?
Zatím jsem jich přeložila pět, a i tak je těžké vybrat jen jeden. Všechny jsou něčím zajímavé, líčí různé životní osudy, v různé době.... Přede všemi ženami smekám.... Povedlo se jim nad touto zákeřnou nemocí vyhrát a ten boj není jednoduchý. Navíc se otevřely všem.

Čemu dalšímu se věnujete, co Vás baví?
Práce na projektu Zdravá prsa pro neslyšící není mou hlavní pracovní náplní. Pracuji v mateřské školce pro sluchově postižené jako učitelka. Po večerech vyučuji v kurzech český znakový jazyk pod organizací Pevnost. Jsem maminka, babička, učitelka, lektorka, herečka, a pokud mi zbyde čas, ráda pomáhám organizacím s akcemi pro neslyšící ženy. Jsem ráda aktivní a ve společnosti lidí.

Více o projektu naleznete zde.

Za rozhovor děkujeme Veronice Rafflerové.