Zážitková snídaně s ERGO Aktivem

  • 03. 04. 2016
Zážitková snídaně s ERGO Aktivem
Představte si, že se ráno probudíte a zjistíte, že se nejste schopni se pohnout, paměť ani myšlení vám nefungují tak, jako fungovaly před několika hodinami, vidíte vše rozmazaně nebo dvojitě, zkoušíte něco říci, ale z hrdla se ozve pouze změť nesrozumitelných zvuků...

Představte si, že se ráno probudíte a zjistíte, že se nejste schopni se pohnout, paměť ani myšlení vám nefungují tak, jako fungovaly před několika hodinami, vidíte vše rozmazaně nebo dvojitě, zkoušíte něco říci, ale z hrdla se ozve pouze změť nesrozumitelných zvuků. V první chvíli nevíte, co se děje, jedno je však jisté, váš život už nikdy nebude jako dříve. Navštívil vás nezvaný host jménem cévní mozková příhoda. Co dělat, aby se tato děsivá představa nestala skutečností? Na tuto otázku dala odpověď jedna ze Zážitkových snídaní, pořádaných neziskovou organizací ERGO Aktiv 18. 3 2016.

Co čekalo návštěvníky Zážitkové snídaně
Na páteční zážitkové snídani jsme se sešli z různých společností, avšak s jedním cílem – poznat hlavního viníka nezvaného hosta jménem cévní mozková příhoda i jak s ním zatočit, vyslechnout si příběhy klientů ERGO Aktivu, které navštívil tento nezvaný host a seznámit se s činností této organizace. A nejen to. Někteří si také na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je potýkat se s některým z problémů, který člověku „nadělí“ cévní mozková příhoda.
Nakrájet a namazat chléb, nakrájet rajčata a položit je na chléb, rozdělit do misek müsli s jogutem, nalít džus, uvařit kávu – to jsou naprosto běžné činnosti, které zvládáte automaticky. Jiná situace nastává, pokud trpíte nějakým zdravotním problémem, způsobeným cévní mozkovou příhodou. Zkuste například nakrájet chléb, když jste pravák a máte ochrnutou pravou ruku, namazat chléb, nakrájet rajčata a dát je na chléb, když máte poruchu citlivosti rukou a tím i poruchu jemné motoriky. Trpíte-li problémy zraku, jako je například výpadek zorného pole, banální činnosti, jako je příprava kávy, rozdělení müsli a jogurtu do misek je pro vás téměř nepřekonatelným problémem. Ani nalít džus do sklenice není nijak snadné, pokud vás postihla ztráta orientace natolik, že jste schopni se ztratit ve vlastním bytě.
Dalším velmi poučným úkolem bylo zavřít oči a na chvíli se vžít do role člověka, který se ráno probudil s cévní mozkovou příhodou. Navzájem jsme si sdělovali, co by se v našem životě změnilo a jaká změna by byla pro nás nejbolestnější. Shodli jsme se na tom, že nejhorší by byla změna sociálních rolí – totiž změna situace, kdy jsme se náhle stali  nesoběstační, závislí na pomoci druhých. Jeden z účastníků Zážitkové snídaně řekl: „Moje manželka sice pracuje, jsem to však já, na jehož bedrech leží zajištění rodiny. Rád jezdím autem a zařizuji různé věci, nedokážu si představit, že bych to náhle nebyl schopen dělat. Mám syna, který je sice velmi šikovný, avšak díky svému věku je na mně dost závislý. Neumím si představit tu hrůzu, že by se náhle naše role obrátily, že bych byl závislý na pomoci svého syna.“ Náhlé onemocnění přináší s sebou také náhlé zhoršení finanční situace a bolestné vědomí, že život nebude už nikdy takový, jaký byl před příchodem cévní mozkové příhody.

Příběhy dvou klientů ERGO Aktivu
Cévní mozková příhoda je nezvaný host, který náhle vtrhne do života a doslova ho převrátí naruby. Své o tom vědí klienti ERGO Aktivu, pan O. a paní T., kteří přišli na Zážitkovou snídani podělit se s námi o své zkušenosti s cévní mozkovou příhodou.
Pan O. je inteligentní, vysokoškolsky vzdělaný muž s bohatými profesními zkušenostmi. Mimo jiné vykonával funkci místostarosty v jedné městské části Prahy. Jeho kariéra stále stoupala a zdálo se, že nic nemůže zastavit její růst. Přišlo však jedno ráno, na které pan O. nikdy nezapomene. Večer šel spár jako obvykle a onoho osudného rána se probudil neschopný pohybu, neschopný zformulovat slovo a vyslovit ho. Od té doby se jeho život dramaticky změnil. Po propuštění z nemocnice s diagnózou cévní mozková příhoda byl dlouhých šest let upoután na lůžko. Byl by na něj upoután dodnes, kdyby nepoznal organizaci ERGO Aktiv. Pracovníkům ERGO Aktivu se podařilo téměř nemožné –  člověka, který šest let bezmocně ležel na lůžku změnit na člověka, který chodí bez hole či jiné pomůcky, je schopen se o sebe postarat a dokonce je schopen hovořit o svých prožitcích. Pan O. se chce i nadále zlepšovat ve svých dovednostech, zejména ve schopnosti mluvit.
O tom, jak cévní mozková příhoda doslova převrátí život člověka a z jedince žijícího aktivním životem během chvilky udělá nemocného člověka, odkázaného na pomoc druhých ví své také paní T. Na této mladé, usměvavé ženě není na první pohled vidět, že jí postila tato zákeřná nemoc. Paní T. měla před onemocněním práci, která ji bavila, věnovala se aerobiku i svým dětem, stručně řečeno žila aktivním životem. Jednoho dne, když šla pro své děti do školy, pocítila brnění, slabost, bolest hlavy, najednou se zamotala a  udělalo se jí „divně“. Krátce na to skončila v nemocnici s diagnózou cévní mozková příhoda. Paní T. měla štěstí v neštěstí, dostala se včas do nemocnice, kde s ní brzy začaly cvičit rehabilitační pracovnice. Dalším jejím štěstím bylo, že se seznámila s organizací ERGO Aktiv. V současné době je v plném invalidním důchodu, věnuje se svým dětem a také dochází do ERGO Activu, kde mimo jiné procvičuje své kognitivní funkce. Problémy jí zatím dělají počty, přestože je před onemocněním zvládala naprosto perfektně.

Hlavním viníkem je stres
Hlavním viníkem, který otevřel dveře nezvanému hostu jménem cévní mozková příhoda a pustil ho do našeho života, je stres. Avšak ne každý stres je škodlivý, krátkodobý stres nám dokonce naopak prospívá. Stresová reakce je totiž obranným mechanismem, jehož cílem je ochrana organismu.
Stres je situace, kdy se cítíme ohroženi, v krvi se zvyšuje hladina stresových hormonů adrenalinu a noradrenalinu, dochází ke zvýšenému prokrvení svalů, mozku a srdce a zpomalí se činnost střev – naše tělo je připraveno pro boj nebo útěk. Pokud trvá stres krátkou dobu, má tělo dostatek času se zregenerovat a opravit škody napáchané stresem. Tělo se postupně vrací do normálního stavu.
Trvá-li však stres dlouhodobě nebo se často opakuje, tělo nemá čas se vrátit do normálního stavu. Následně dochází k oslabení imunitního systému a k různým nemocem, které na první pohled se stresem nesouvisejí. Mezi tyto nemoci patří nemoci srdce a cév i cévní mozková příhoda.
Jelikož se mnohdy člověk nemůže vyhnout dlouhodobému či opakovanému stresu, je třeba se ho naučit zvládat. K tomu slouží meditace, relaxace, zájmová činnost a také schopnost brát věci s nadhledem a radovat se z maličkostí.

Stručné představení ERGO Aktivu
ERGO Aktiv je obecně prospěšná společnost, která pomáhá lidem zasaženým cévní mozkovou příhodou při jejich návratu do běžného života. Pomáhá jim zvýšit si soběstačnost, případně se vrátit do zaměstnání či si najít jiné vhodné zaměstnání, pomáhá jim také řešit jejich celkovou nepříznivou sociální a životní situaci. ERGO Aktiv je učí přestat být pacienty a vzít život do svých rukou.
Pracovníci ERGO Aktivu se zaměřují na individuální cíle každého klienta. Tyto cíle vycházejí z hodnocení schopností, potřeb i přání každého klienta. K naplnění těchto cílů využívají moderní rehabilitační postupy z oblasti ergoterapie, fyzioterapie, koučování, logopedie, sociální práce i psychoterapie. Někteří klienti dokonce našli s pomocí pracovníků ERGO Aktivu nové pracovní uplatnění. Jedním z nich je klientka, která díky cévní mozkové příhodě ztratila schopnost mluvit. V současné době provádí v blízkosti Olšanské polikliniky v Praze 3 masáž beze slov. Zájemci o tuto netradiční masáž se mohou objednat na tel. 774 939 169.
ERGO Aktiv se věnuje také pořádáním osvěty o této problematice. K tomu slouží projekt s názvem „Snídaně s nezvaným hostem“, což je Zážitková snídaně. Jedná se o zážitkový program, určený pro firmy, který seznamuje nevšední formou účastníky s cévní mozkovou příhodou a jejím negativním dopadem na život nemocného.
Více informací o činnostech ERGO Aktivu můžete najít na webových stránkách http://ergoaktiv.cz/.
Mgr. Olga Pekárková, pracovnice ERGO Aktivu nás na závěr provedla tímto unikátním rehabilitačním centrem. Měli jsme možnost vidět, jak pracovníci této organizace pomáhají lidem s cévní mozkovou příhodou žít kvalitnější život. Zeptala jsem se, zda je takových center více v naší republice či zda je plánováno jejich zvýšení. „Byli bychom velmi rádi, pokud by takových center bylo více, ale bohužel na to není dostatek peněz. Pokud se někdo rozhodne provozovat takové centrum, velice rádi mu předáme své know how.“

Autorka: Evžena Janovská