Zapojte se do fotosoutěže na téma TRANSPARENTNOST A SPOLEHLIVOST!

  • 01. 12. 2016
Zapojte se do fotosoutěže na téma TRANSPARENTNOST A SPOLEHLIVOST!
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR vyhlásila fotosoutěž.

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR vyhlásila fotosoutěž.
Spolehlivost a transparentnost jsou předmětem neustávajících diskuzí. Politika, business, neziskové organizace, běžný život… Co je pro nás transparentní a spolehlivé? Chováme se sami podle pravidel, která očekáváme od druhých? Co je to transparentnost? – Otevřenost, průhlednost, nahota, čistota? Je transparentní společnost otevřená, průhledná, nahá, čistá, čitelná?? Co a kdo je spolehlivý? Být spolehlivý znamená jen chodit včas nebo něco více?
Ceny věnovaly společnosti Alza.cz a Segafredo Zanetti CR spol. s r.o.
Své fotografie ve formátu JPG o velikosti max. 5MB s komentářem max. 150 znaků nám posílejte do 28. 2.2017 na adresu avpo@avpo.cz.
 

PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE

    Pořadateli soutěže jsou Asociace veřejně prospěšných organizací ČR spolu s Transparentnost.cz, o.p.s.
    Partnery soutěže jsou společnosti ALZA.cz a Segafredo Zanetti CR spol. s r.o.
    Soutěž probíhá od 1. 12. 2016 do 28. 2.2017. V tomto termínu mají možnost soutěžící průběžně zasílat své fotografie. Počet snímků zaslaných od jednoho účastníka je omezen na max. 3 snímky, komentář max. 150 znaků.
    Účast v soutěži je bez omezení věku, pohlaví, svobody vyznání či národnosti.
    Technická specifikace pro posílání fotografií (snímků):
    Snímek (pouze ve formátu JPG) bude možno vložit do soutěže, jen bude-li splňovat tuto podmínku na velikost: maximální velikost nahrávaného souboru bude 5MB.
    Fotografie, které budou splňovat podmínky soutěže, budou průběžně uveřejněny na facebookovém profilu AVPO ČR.
    Vítěze soutěže vybere odborná porota, cenu veřejnosti získá foto s největším počtem like.
    Zasláním soutěžního e-mailu s fotografií prohlašujete, že:
    a) jste autorem fotografie;
    b) zveřejněním fotografie nebudou zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob;
    c) případné finanční nároky třetích osob vyplývající z užití fotografie jsou vypořádány.
    Zasláním e-mailu s fotografií poskytujete AVPO ČR bezúplatně nevýhradní licenci k užití této fotografie, a to v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat podlicence. Nemáte právo na přiměřenou dodatečnou odměnu, leda že AVPO ČR či třetí osoba získá z užití fotografie významný majetkový prospěch. Licence je udělována pro všechny způsoby užití, bez územního a množstevního omezení, na celou dobu trvání autorskoprávní ochrany.
    O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel, současně si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže či soutěž zrušit bez udání důvodu. V takovém případě není pořadatel povinen provést vyhodnocení soutěže, ani udělit výhry.


Zdroj:
www.avpo.cz/2016/zapojte-se-do-fotosouteze-na-tema-transparentnost-a-spolehlivost/