Zapište se do „Chodníku slávy“, zapište se do života lidí s handicapem

  • 15. 10. 2023
Zapište se do „Chodníku slávy“,  zapište se do života lidí s handicapem

Nový projekt „Chodník slávy“ představuje v rámci celostátní benefiční sbírkové a osvětové kampaně AKCE CIHLA nezisková organizace Portus Praha z.ú. Jednotlivcům, skupinám i firmám dává tato iniciativa možnost pomoci lidem s mentálním znevýhodněním zakoupením exkluzivní cihly, která bude s gravírovaným jménem dárce vložena do chodníku v blízkosti objektu Chráněného bydlení Na Vyhlídce v obci Slapy.

Chodník slávy propojuje již tradiční, více než let 20 úspěšně probíhající benefiční kampaň AKCE CIHLA se světovým modelem sbírkových kampaní Buy-a-Brick Be-a-Brick. Základním pilířem těchto cihlových kampaní, rozšířených po celém světě, jsou právě speciální personifikované cihly, které se stávají součástí chodníků nebo zdí v blízkosti financovaných objektů.
„První český cihlový chodník bude v obci Slapy nad Vltavou, protože ve Slapech to všechno začalo a je zde i první chráněné bydlení, které bylo zprovozněno z výtěžků AKCE CIHLA 2000 a 2001,“ říká ředitelka Portus Praha Gabriela Masopust Štěpánková a dodává: „Chceme vytvořit novou tradici. A doufáme, že se co nejvíce lidí stane od začátku její součástí.“

Smysl a účel akce
Iniciativa „Chodník slávy“ má za cíl vytvořit nejen prostor pro individuální zapojení do dobročinného aktu, ale také zdůraznit důležitost začlenění lidí s mentálním postižením do společnosti. Chodník slávy, který bude ze zakoupených cihel vybudován v blízkosti objektu Chráněného bydlení Na Vyhlídce, se stane symbolem jednoty, inkluzivity a vzájemného respektu v rámci společnosti.
Z výtěžku akce bude financována potřebná kompletní renovace Chráněného bydlení Na Vyhlídce. Žijí zde klienti, kteří s pomocí týmu Portus pracují na rozvoji svých dovedností, aby dosáhli maximální míry samostatnosti. Mnoho jich později přechází do samostatného bytu, kde již využívají pouze terénní asistenci.
Objekt čeká nutné odvlhčení a izolace, nezbytná je také renovace samostatných garsoniér, kde bydlí klienti sociální služby. Celková potřebná částka je 1 200 000,- Kč.

Průběh akce
Již nyní mají zájemci možnost nakupovat speciální cihly, na které bude následně gravírovací technikou zvěčněno jméno donátora/firmy/týmu. Cihly budou zasazeny do chodníku v blízkosti objektu Chráněného bydlení Na Vyhlídce v průběhu října 2024.
Slavnostní „odhalení“ chodníku proběhne za přítomnosti patronů sbírky i dalších osobností. Na slavnostní první krok po chodníku budou pozváni všichni, kdo zakoupením cihly pomohou. „Vím, že každý z nás může malým přispěním pomoci těm, kteří neměli v životě tak velké štěstí. Člověk má potom dobrý pocit, což není málo...,“ říká Simona Stašová, která je patronkou AKCE CIHLA již od roku 2006. Cihly lze zakoupit na stránce www.akcecihla.cz/chodnik-slavy. Minimální hodnota jedné cihly je 5 000 Kč, ale je možné samozřejmě přispět i více nebo si vybrat z dárcovských balíčků:

· CIHLÁŘ - 5.000,-
· CIHLÁŘ digi šéf - 10.000,-
· ZEDNÁŘ - 20.000,-

Podrobnější informace o odměnách pro dárce v jednotlivých kategoriích najdete na webových stránkách Portus Praha (Chodník slávy | Akce cihla - Portus Praha z.ú.). V každé kategorii jsou připravené jiné odměny. Samozřejmostí je pro každou cihlu vystavení dárkového E-certifikátu, který bude sloužit „cihlářům“ i „zednářům“ jako potvrzení a připomínka jejich přispění, než bude jejich cihla se jménem vložena do chodníku.

Mentální obohacení
Chodník slávy není jedinou novinkou Portus Praha. Oživení se dostalo také dárcovskému webu Mentální obohacení (www.mentalniobohaceni.cz), kde aktuálně kromě čtyř konkrétních projektů sociálních služeb, na které lze přispívat, naleznete také nově založený blog. Návštěvníkům chce umožnit poznat lépe životy lidí s mentálním znevýhodněním a seznámit se s problematikou sociálních služeb a neziskového sektoru obecně. „Zatímco z výtěžků z AKCE CIHLA se staví, rekonstruuje a podobně, na webu Mentální obohacení můžete přispět na zlepšení kvality a rozvoj sociálních služeb, které nejsou dostatečně zafinancované ze státních peněz,“ vysvětluje Gabriela Masopust Štěpánková.

Portus Praha z.ú. je nezisková organizace s mnohaletou historií. Věnuje se poskytování moderních sociálních služeb lidem s mentálním znevýhodněním a přispívá k jejich samostatnému životu. Tým Portus Praha poskytuje sociální služby pobytové, ambulantní i terénní klientům s různou závažností mentálního znevýhodnění. V rámci dlouhodobějších služeb zabezpečuje chráněné a podporované bydlení, klientům pomáhá rozvíjet jejich dovednosti podle individuálních možností a usiluje o dosažení maximální možné samostatnosti a integrace do společnosti. Pro nácviky pracovní, rozvojové a socializační slouží tranzitní programy.

Již od roku 2000 Portus Praha provozuje benefiční projekt AKCE CIHLA. Tato celostátní benefiční sbírková a osvětová kampaň na podporu moderních sociálních služeb pro lidi s mentálním znevýhodněním zahrnuje kromě známé sbírky v ulicích také mnoho doprovodných aktivit – benefiční představení, drobné aukce, koncerty, virtuální běhy, vánoční jarmarky a další. Relativní novinkou je možnost online podpory formou E-CIHEL. Od roku 2020 si dárci mohou vybrat z 6 konkrétních projektů, které chtějí podpořit. Nebo mohou darovat bez výběru projektu – na DARUJ E-CIHLU. Další možností online příspěvku je nákup benefičních předmětů v e-shopu AKCE CIHLA.