Zajímavý mezinárodní dobrovolnický workcamp můžete zažít i v Čechách!

  • 06. 06. 2017
Zajímavý mezinárodní dobrovolnický workcamp můžete zažít i v Čechách!
Dobrovolnické workcampy v rozmanitých neziskových organizacích se konají po celém světě. A tedy i v České republice! Nabízí všechno, co zahraniční workcampy, ale mají oproti nim i několik nesporných výhod!

Dobrovolnické workcampy v rozmanitých neziskových organizacích se konají po celém světě. A tedy i v České republice! Nabízí všechno, co zahraniční workcampy, ale mají oproti nim i několik nesporných výhod!

Workcampy v Čechách, vám stejně jako zahraniční projekty, přinesou šanci strávit čas v mezinárodní skupině okolo 10 dobrovolníků z různých koutů světa, možnost procvičit si angličtinu a jiné cizí jazyky, cestování na nová místa, nenáročnou manuální práci všeho druhu, mnoho nových zážitků a životních zkušeností a v neposlední řadě i příležitost stát se důležitou součástí života neziskové organizace a její smysluplné práce. 

Kromě toho mají ale něco navíc! Mohou se jich účastnit už dobrovolníci starší 15 let (zahraniční projekty jsou až od 18 let), cesta na ně je relativně jednoduchá a není drahá, a i další náklady spojené s vaší účastí jsou levnější, a to včetně poplatku za přihlášku. A nakonec sednou i těm z vás, kteří se rozhodují mezi dovolenou na pláži a dovolenou s přesahem. Díky jejich krátké délce trvání totiž můžete zažít oboje.
V letošním roce naše nezisková organizace Tamjdem pořádá celkem čtyři takové osmi a vícedenní workcampy v České republice.
VYBERTE SI, KAM VÁS SRDCE TÁHNE... BUDOU TO KONĚ, PŘÍRODA, HISTORICKÁ PAMÁTKA, ROZVOJ ŽIVOTA NA VESNICI NEBO KOMUNITNÍ DŮM PRO LIDI S POSTIŽENÍM?
Zapojit se s námi můžete např. do života neziskovky, která pracuje s koňmi při tzv. hiporehabilitaci na Olomoucku (Kde koně pomáhají, ty můžeš pomoct taky! 19. – 26.6.2017). Během projektu dobrovolníci postaví dřevěné oplocení kolem jízdárny, opraví přístřešek a vyčistí ohrady od náletových dřevin. Odměnou jim bude osm dní strávených v přírodě, s koňmi a zajímavé informace o tom, jak jízda na koňském hřbetě může pomoct.
Na česko-polských hranicích, opravdu hluboko v Orlických horách, se nachází vesnice jménem Neratov, která žije komunitním životem a kde se nachází i organizace, která pracuje s lidmi s postižením. Podpořte rozvoj místní komunity a zapojte se mimo jiné i do stavby slaměného divadla (Přines život do Neratova! 16. – 29.7.2017).
Podílet se můžete i na opravách významné barokní památky na Jičínsku, kde se daří zejména alternativní kultuře. Spolu s restaurátory kamene se zapojíte do prací na replice původní dlažby nebo na opravě opěrné zdi. (Barokní Lodžie potřebuje opravu! 8. – 16.8.2017)
A nakonec můžete na vlastní kůži zažít život v komunitním domě pro lidi s postižením, který se nachází v Železných horách, a pomoct jim se stavbou přístřešku na dřevo a s prací na zahradě a stát se na chvíli členem této úžasné „rodiny“ a kdo ví… třeba i jejich vyhlášené hudební skupiny zvané BeneBand (Podpoř komunitu v Benediktu! 4. – 13.9.2017).
Praktické informace ke každému projektu, včetně popisu neziskové organizace a pracovních úkolů a odkazu na on-line přihlašovací formulář najdete na našich webových stránkách - http://www.tamjdem.cz/cs/.
Každý z těchto projektů v ČR je otevřený všem zájemcům starším 15 let.
Čekat můžete 5 až 10 členné skupiny různě starých dobrovolníků ze všech koutů světa! Výjimkou není ani Asie a Jižní Amerika! A pozor! Českým dobrovolníkům nabízíme pouze 2 místa!
Přejeme vám pěkné léto a výjimečné zážitky z českých workcampů! Tamjdem tým