Zajímavé knihy nakladatelství Portál

  • 20. 05. 2015
Zajímavé knihy nakladatelství Portál
Nové a zajímavé knihy z Porálu! Například Moc, pomoc a bezmocv sociálních službách a ve zdravotnictví od PhDr. Hynka Jůna, Ph.D., předsedy APLA Praha!

Ben Furman - Nikdy není pozdě na šťastné dětství
Jak překonat minulost
Na základě četby dopisů a zkušeností se svými klienty i z různých literárních zdrojů autor došel k následujícím zjištěním: Važte si toho, jakým způsobem jste překonali těžkosti svého života. Vnímejte své problémy jako zkoušky, které vás mohou dostat dále. Všímejte si zdrojů, které jsou ve vás a kolem vás. Zaměřujte pozornost na znamení, která ukazují, že jste na správné cestě. Uvědomte si, co od života očekáváte. Důvěřujte, že si zasloužíte dobrou budoucnost.
Kniha byla zahrnuta mezi 100 mistrovských děl psychoterapie, dočkala se překladů do mnoha jazyků a stala se bestsellerem. 
brož., 120 s., 199 Kč
   Ukázka z knihy
   K tématu také doporučujeme Psychická odolnost v každodenním životě a Cíle v pracovním a osobním životě.


Filip Brož, Daniela Vodáčková - Krizová intervence v kazuistikách
První část knihy pomocí příběhů podává základní údaje o krizi a krizové intervenci a na kazuistikách ilustruje základní postupy řešení krizových situací. Druhá část pojednává o jednotlivých typech těchto situací a ukazuje hlavní vodítka pro řešení i řadu kazuistik, které probíraná témata propojují. Kazuistiky pocházejí z oblasti telefonické intervence i z rozhovorů tváří v tvář.
Záměrem knihy není podat vyčerpávající informace o krizové intervenci, ale ukázat praktické příběhy krize, které mohou potkat každého z nás. Každý příběh je originální a neexistuje pro něj jediné řešení. Každý pracovník pracuje jiným způsobem a používá různé metody v různém kontextu. Proto má předkládaný text čtenáře podporovat v hledání dalších cest a vlastních způsobů při krizové práci. Publikace tak zahrnuje i pasáže, které se čtenářem interagují pomocí otázek, úkolů či nedokončených částí.
   brož., 168 s., 259 Kč
   Ukázka z knihy
   K tématu také doporučujeme Krizová intervenceMoc, pomoc a bezmocLidský vztah jako součást profese.