Zahájení výstavy fotografií kalendáře Slunce svítí všem 2016

  • 09. 11. 2015
Zahájení výstavy fotografií kalendáře Slunce svítí všem 2016
„Slunce svítí všem“ je název kalendáře pro rok 2016 Nadačního fondu Slunce pro všechny, který provozuje Centrum služeb Slunce. Kalendář vznikl k 25. výročí založení speciální soukromé školy Slunce o. p. s., provozované Nadačním fondem Slunce pro všechny. Dne 3. listopadu 2015 se v prostorách kavárny Divadla Bez Zábradlí konala výstava fotografií z kalendáře „Slunce svítí všem“. Výtěžek z prodeje kalendářů půjde na opravu střechy školy Slunce. Průběh výstavy

„Slunce svítí všem“ je název kalendáře pro rok 2016 Nadačního fondu Slunce pro všechny, který provozuje Centrum služeb Slunce. Kalendář vznikl k 25. výročí založení speciální soukromé školy Slunce o. p. s., provozované Nadačním fondem Slunce pro všechny. Dne 3. listopadu 2015 se v prostorách kavárny Divadla Bez Zábradlí konala výstava fotografií z kalendáře „Slunce svítí všem“. Výtěžek z prodeje kalendářů půjde na opravu střechy školy Slunce.

Výstava byla slavnostním setkáním všech, kteří se podíleli na tvorbě kalendáře „Slunce svítí všem“, herců Divadla Bez Zábradlí i všech návštěvníků. Patronka Nadačního fondu Slunce pro všechny a ředitelka Divadla Bez Zábradlí Hana Heřmanová přivítala návštěvníky a představila ředitelku Nadačního fondu Slunce pro všechny PaeDr. Blanku Dvořákovou. Ta poděkovala návštěvníkům za účast a představila Nadační fond Slunce, zejména žáky speciální školy Slunce. Představila také školu Slunce, rovněž sdělila, že střecha školy nutně potřebuje opravu a právě na tento účel bude věnován veškerý výtěžek z prodeje kalendářů. Na závěr nás pozvala na akce pořádané Nadačním fondem Slunce pro všechny. Informace o chystaných akcích Nadačního fondu Slunce pro všechny můžete najít na webových stránkách http://www.slunce.info/.
Výstavu oživila svým zpěvem herečka a zpěvačka Dáša Zázvůrková, účast na výstavě přijala také muzikálová hvězda Radka Fišarová. Nechyběla ani ochutnávka vynikajících sladkých a slaných výrobků z cvičné Kavárny a pekárny Slunce.
Fotografie z kalendáře „Slunce svítí všem“ pro rok 2016 budou vystaveny ve foyeru Divadla Bez Zábradlí. Kalendář je možné koupit v kavárně Slunce v Unhošti, Pražská 910, cena kalendáře je 299,- Kč.

Kalendář „Slunce svítí všem“
Kalendář „Slunce svítí všem“ pro rok 2016 není obyčejný kalendář. Vznikl ve spojení známých osobností, partnerů a přátel školy Slunce, žáků speciální školy Slunce, zvířátek žijících v ZOO koutku Slunce a realizačního týmu Nadace Slunce svítí všem. Kalendář nafotila fotografka Karolína Balogová, která sklízí úspěchy i v zahraničí. O make up se postarala stylistka Simona Havlovcová, která považuje líčení za umění. V kalendáři můžete najít fotografie známých osobností, patronů a přátel školy, jako je herečka Mahulena Bočanová, herečka, zpěvačka a moderátorka Kateřina Brožová, zpěvačka Radka Fišarová, herečka a ředitelka Divadla Bez Zábradlí Hana Heřmanová, šansoniérka Dáša Zázvůrková, herečka Nikol Kouklová a dalších, které se nechaly nafotit spolu se žáky speciální školy Slunce.

Stručné představení Nadačního fondu Slunce pro všechny
Nadační fond Slunce pro všechny vznikl v roce 2002 s cílem podporovat a zastřešovat soubor zařízení Slunce. Tento soubor poskytuje širokou škálu vzdělávacích a sociálních služeb dětem i dospělým se speciálními potřebami. Zařízení Slunce pomáhá těmto znevýhodněným lidem žít běžný život. Součástí zařízení je Centrum Slunce všem, které zahrnuje denní stacionář pro dospělé se speciálními potřebami, odlehčovací služby, pečovatelskou službu, osobní asistenci, chráněné bydlení, sociální terapeutickou dílnu a další služby. Sociální terapeutická dílna zaměstnává lidi se speciálními potřebami v cvičné pekárně a kavárně Slunce, při údržbářských a zahradnických pracích i při úklidových pracích. Ke kavárně Slunce patří „Obchůdek Slunce“, kde jsou k prodeji výrobky pocházející z rukou lidí se speciálními potřebami. Pro děti se speciálními potřebami je připravena soukromá škola Slunce o. p. s.

Škola Nadačního fondu Slunce svítí všem Slunce o. p. s.
Speciální škola Slunce o. p. s. vzdělává lidi se speciálními potřebami již od roku 1991. Ředitelkou školy je PaeDr. Blanka Dvořáková. Od založení školy navštěvují soukromou mateřskou, základní a střední školu Slunce o. p. s. žáci se speciálními potřebami. Škola poskytuje vzdělávání, výchovu, rehabilitaci, psychologickou a logopedickou péči. Žáci mohou využívat také poradenství v oblasti sociální, právní a zdravotnické. Na střední škole Slunce se žáci naučí zvládat sami péči o domácnost a získají zde také dovednosti a návyky, potřebné k vykonávání jednoduchých zaměstnání. Ve třídách je malý počet žáků, vyučuje se podle různých vzdělávacích programů, je uplatňován individuální přístup a speciální pedagogická péče a podpora. Během 25 let trvání školy se v ní vystřídalo kolem 500 dětí a žáků. Škola Slunce o. p. s. je fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Více informací nejen o škole Slunce o. p. s., ale i o Nadačním fondu Slunce pro všechny a jeho činnostech se můžete dozvědět na webových stránkách http://slunce.info/.

Autorka: Evžena Janovská