ZAČÁTEK ROKU JE PRO ARKADII KRITICKÝ

  • 02. 02. 2013
Posláním občanského sdružení Arkadie je podpora důstojného, plnohodnotného života dětí a dospělých se zdravotním znevýhodněním, v jejich přirozeném prostředí, ve spolupráci s rodinou, na území Ústeckého kraje.

 

Většina neziskovek má na začátku roku obrovské problémy s financováním své činnosti. Dotace z předchozího roku musejí být do konce roku vyčerpány a o dotacích na tento rok se teprve rozhoduje. Nikdo neví, kdo a jak velkou dotaci obdrží. Dovoluji si odcitovat zde text, který jsem objevila na Facebooku. Je to jen jeden příklad za všechny, kteří se právě teď nacházejí v obtížné situaci. Pokud můžete, pomáhejte. Tady nebo kdekoliv jinde, v jiné neziskovce. Každá podpora je důležitá. Lidé v neziskových organizacích dělají mnoho prospěšného pro znevýhodněné spoluobčany. Pomozme i my.
 
"V chráněných dílnách Arkadie ještě skoro nestačily vychladnout keramické pece od předvánočního maratonu a už se připravuje výpal nových zakázek a keramiky s tématikou jara a velikonoc. Výroba ve všech dílnách se nemůže zastavit. Stejné je to i se sociálními službami, které poskytuje Arkadie svým klientům a jejich rodinám.

Bohužel, stejnými pravidly se neřídí přísun finančních dotací. Na rozdíl od poskytovatelů služeb, zřízených státem nebo krajem, je začátek roku pro neziskové organizace vskutku adrenalinový. Na dotaci, ale i příslib její výše, si musí počkat i několik měsíců. "Překlenutí tohoto období je možné jen díky našim přátelům a sponzorům. Vážíme si samozřejmě všech, bez rozdílu výšky daru" říká výkonná ředitelka Arkadie, Lenka Machaloušová, "ale pro toto kritické období jsou nejvýznamnější ti největší- "statisícoví“. Mezi ně patří zejména AGC, Severočeská vodárenská společnost, BNP Paribas Cardif Pojišťovna či Rekultivace Ústín.L. Stejně významné jsou ale i sponzorsky poskytované služby. Dopravní služby poskytnuté firmou DPD měly v loňském roce hodnotu v řádu statisíců. Zapomenout ale nemohu ani na velké projekty podporované nadacemi." Dárců, od těch drobných, až po ty největší, je řada. Najdete je na webových stránkáchwww.arkadie.cz, stejně jako informaci, jak můžete pomoci i Vy.

Arkadie poskytuje svoje služby v teplickém regionu již více než 20 let. V současné době podporuje různými službami ve svých střediscích v Teplicích, Krupce a Úpořinách více než 150 osob se zdravotním postižením, dalších, více než sedm desítek dětí se zdravotním postižením, se vzdělává ve speciální škole Arkadie. Základní služby, ať již je to vzdělávání ve speciální škole, pobyty v denních stacionářích, příprava na pracovní uplatnění či samotné pracovní uplatnění v chráněných dílnách, doplňují další, jako mikrobusová doprava, léčebná rehabilitace, chráněné bydlení nebo volnočasové aktivity. Takový rozsah a objem činnosti je velmi náročný a nutně vyžaduje podporu celé společnosti."