Začala registrace na 20. ročník konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami

  • 15. 01. 2020
Začala registrace na 20. ročník konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami

Praha, 13. ledna 2020 – Registraci účastníků konference INSPO 2020 dnes spustilo pořádající BMI sdružení. Jubilejní 20. ročník konference o informačních a komunikačních technologiích pro osoby se specifickými potřebami se uskuteční v sobotu 28. března 2020 v Kongresovém centru Praha.

Největší a nejvýznamnější konference tohoto zaměření v Česku představí nejnovější tuzemské i zahraniční aplikace, programy a pomůcky usnadňující život lidem s různým zdravotním postižením. Generálním partnerem konference INSPO je Nadace Vodafone, partnery jsou Autocont, ČSOB, Microsoft, Skupina ČEZ, Teiresiás a Vojenská zdravotní pojišťovna, mediálními partnery ČTK Protext, portál Helpnet a Inspirante.cz.

Program konference, který byl zveřejněn na www.inspo.cz/inspo-2020, představí některé nové technologie zlepšující život lidí se zdravotním postižením. Například Martin Kotek, prezident Asociace virtuální a rozšířené reality, přiblíží možnosti virtuální reality v medicíně. Roman Mouček ze Západočeské univerzity v Plzni předvede prototyp asistenčního systému, který umožní uživatelům s těžkým postižením komunikovat s počítačem přímo vlastní mozkovou aktivitou.

Moderní protézové systémy ovládané na principu snímání kontrakčních svalových vzorců přiblíží Jan Maleš z firmy Ottobock a uživatel protézy horní končetiny Jakub Zachoval. Díky finančním sbírkám v rámci projektu Konta Bariéry bylo již 5 takových myoprotéz zkonstruováno pro pět mladých uživatelů.

Odpoledne bude jednání konference rozděleno do tří sekcí. První se zaměří na přístupnost webu a mobilních aplikací, druhá na využití informačních technologií při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením a třetí na technologie pro neslyšící uživatele.

V první sekci vystoupí mimo jiné Christoph Damm z Německa s aplikací  ADauthor, která je určena pro rychlejší, snazší a levnější tvorbu audio popisu.

V další sekci se představí společnost PromethistAI vytvářející produkt, který stojí na špičkové platformě umělé inteligence a porozumění obsahu (mluvené) řeči. Bude pomáhat například lidem s Alzheimerovou chorobou, či jinými nemocemi a stavy spojenými s poruchami kognice, prožitku nebo chování.

Uživatele se sluchovým postižením nepochybně zaujme aplikace Beey společnosti Newton Technologies. Díky kvalitnímu automatickému rozpoznávání spontánní hovorové řeči i v akusticky horším prostředí dokáže nabídnout pro všechny uživatele generování titulků a jejich propojení s videem ve webovém prohlížeči.

„Letošní INSPO bude znovu svědkem toho, že moderní technologie jako jsou virtuální realita, internet věcí nebo umělá inteligence mají pozitivní dopad na zkvalitnění života lidí se specifickými potřebami. Zásadní roli technologií a digitalizace v komunikaci, zdraví, vzdělávání, práci a v celkovém zapojení těchto lidí do společnosti dokazuje konference INSPO už dvacet let. Jsme rádi, že se nám jako generálnímu partnerovi daří společně už sedm let nejen o novinkách informovat, ale i konkrétně některé technologické projekty podporovat,“ říká Adriana Dergam, místopředsedkyně správní rady Nadace Vodafone.

Na konferenci budou také vyhlášeny výsledky Ceny ČSOB Internet a můj handicap. Její pravidla se po 15 ročnících, kdy  byly hodnoceny jen literární práce, nyní mění. I nadále je soutěž určena pro autory se zdravotním postižením, ale takové, kteří využívají blogy, vlogy, videa, podcasty (vlastní nebo společné s dalšími autory), případně jiné formy internetové komunikace (Facebook, Instagram)  k informování veřejnosti o specifikách daného zdravotního postižení či k výměně zkušeností s lidmi se stejným zdravotním handicapem.  Mělo by jít o nikoliv jednorázovou, ale soustavnější aktivitu. Podrobnější informace jsou na www.inspo.cz/cena-csob. Uzávěrka přihlášek je 16. února 2020.

Vedle 24 přednášek nabídne konference účastníkům k seznámení či vyzkoušení širokou škálu pomůcek, aplikací a projektů, které předvedou více než tři desítky vystavovatelů.

Novinkou jubilejního 20. ročníku konference je způsob registrace. S ohledem na stále rostoucí počet účastníků bude prvně využit profesionální systém registrace a odbavování účastníků na konferenci. Systém firmy GoOut, osvědčený při prodeji vstupenek na stovky koncertů, divadelních představení, výstav a dalších akcí, přináší několik změn do zavedené praxe, na kterou byli zvyklí pravidelní účastníci INSPO.

Platba nyní probíhá předem, odpadne zdržující placení v hotovosti při prezenci. Při registraci je možné vybrat si platbu kartou, převodem, přes Google Pay nebo na fakturu. Pokud se někdo ze zdravotních či jiných důvodů nebude moci konference zúčastnit a zruší svoji registraci do 20. března, bude mu celá zaplacená částka vrácena. V případě pozdějšího odhlášení dostane nazpět poloviční částku.

Systém umožní zvýhodnit účastníky, kteří se zaregistrují a zaplatí v předstihu. Až do 15. února 2020 je cena vstupenky 500 Kč, účastníci s průkazem ZTP, ZTP/P a TP a jejich osobní asistenti zaplatí jen 250 Kč. Od 16. února se cena vstupenek zvedne na 600/300 Kč. Další informace k registraci a odkaz na registrační formulář najdou zájemci na www.inspo.cz/registrace.

Generálním partnerem konference INSPO je již sedmým rokem Nadace Vodafone, která dlouhodobě podporuje využívání technologií pro lidi se speciálními potřebami. Partnery INSPO 2020 jsou Autocont, ČSOB, Microsoft, Skupina ČEZ, Teiresiás a Vojenská zdravotní pojišťovna, mediálními partnery ČTK Protext, portál Helpnet a Inspirante.cz. Konferenci pořádá BMI sdružení, z.s., s pomocí spolku Křižovatka.cz.