Women for women – podaná pomocná ruka matkám v krizové situaci

  • 26. 02. 2014
Women for women – podaná pomocná ruka matkám v krizové situaci
V první řadě se snažíme naše klientky v tomto směru podpořit a motivovat, často je to i otázkou sebevědomí. V rámci našeho programu si klientky mohou doplňovat vzdělání, ať již aktivním studiem nebo absolvováním různých kurzů, které vedou ke zvyšování nebo upevnění jejich kvalifikace. Častým problémem, na který narážíme je také neflexibilní pracovní doba a s tím související hlídání dětí, které se snažíme zprostředkovávat, ale zatím je tato služba na začátku.

Lidský život je plný změn, někdy bohužel těch nepříznivých. Štěstí, lásku i úspěch mnozí lidé považují za samozřejmost, za výsledek schopností a úsilí, ale není tomu tak. Krizová situace může potkat každého člověka, v té chvíli potřebuje dostat druhou šanci, aby se jí mohl chopit a opět se postavit na vlastní nohy. Matky samoživitelky to mají zvláště těžké a ocitnou-li se v tíživé životní situaci, nedokáží ji řešit vlastními silami. Potřebují radu, podporu, pomoc, aby mohly tuto situaci překonat a měly možnost vychovávat své děti a postarat se o ně. Obecně prospěšná společnost Women for women, založená manželi Ivanou a Pavlem Tykačovými, podává pomocnou ruku těmto ženám. Od těchto žen očekává aktivní přístup k řešení svých problémů. Více informací o obecně prospěšné společnosti Women for women a její činnosti mi sdělila manažerka charitativních projektů manželů Tykačových, paní Jana Skopová.

 

Ženy s dětmi, které ztratily zázemí i práci to mají velice těžké. Zaměstnavatelé nemají o ně moc zájem, a přesto si chtějí tyto ženy najít práci a postavit se na vlastní nohy. Jakým způsobem jim v tom pomáháte?

 

V první řadě se snažíme naše klientky v tomto směru podpořit a motivovat, často je to i otázkou sebevědomí. V rámci našeho programu si klientky mohou doplňovat vzdělání, ať již aktivním studiem nebo absolvováním různých kurzů, které vedou ke zvyšování nebo upevnění jejich kvalifikace. Častým problémem, na který narážíme je také neflexibilní pracovní doba a s tím související hlídání dětí, které se snažíme zprostředkovávat, ale zatím je tato služba na začátku. V budoucnu se chceme na podporu při pečování o děti zaměřit více a i na zprostředkování konkrétních pracovních míst.

 

     Některé matky samoživitelky jsou díky dětem delší dobu mimo pracovní proces. Při hledání práce by jim mohla pomoci rekvalifikace. Poskytujete rekvalifikační kurzy? Jaké?

 

Rekvalifikační kurzy jako takové naše společnost přímo nenabízí, individuálně vycházíme z potřeb dané klientky, často, jak jsem již zmiňovala, si chtějí klientky doplnit vzdělání nebo absolvují akreditované kurzy v různých oborech.

 

      Je snadné udělat chybu, když je člověk v tíživé situaci. Některé matky samoživitelky se dostaly do dluhové pasti, ze které si samy nedokáží pomoci, přestože se aktivně snaží řešit své problémy. Jak jim v této situaci pomáháte?

 

Dluhová problematika matek samoživitelek je velké téma a téměř každá klientka našeho programu se s nějakými dluhy potýká. Naše klientky mají k dispozici právníky, kteří s nimi pracují na daných problémech a snaží se společně s nimi hledat efektivní řešení.

 

      Sídlíte v Praze, Vaši pomoc mohou potřebovat ženy i z jiných částí ČR. Mohou tyto ženy požádat Vaši společnost o pomoc?

 

Ano, samozřejmě mohou, pokud pro ně není problém se v případě přijetí do našeho programu přestěhovat do Prahy. Ženám z jiných částí ČR poskytujeme také ambulantní  právní a sociální poradenství.

 

      Vaše společnost poskytuje hlavně pomoc v oblasti podporovaného bydlení. Jsou však i matky samoživitelky, které bydlí v obecních bytech a mají talentované děti, které dojíždějí na střední školu. Nemají dostatek peněz na jejich jízdné ani učebnice. Díky tomu mají tyto děti ztížené podmínky a mnohdy jim hrozí, že školu nedokončí, přestože jsou talentované. Mohou tyto matky žádat Vaši společnost o pomoc?

 

Naše společnost se zaměřuje na komplexní pomoc v psychosociální oblasti, jejíž součástí je i podporované bydlení, nejde tedy jen o bydlení, ale o celkový tříletý program. Maminkám, které mají bydlení, ale potýkají se s dalšími problémy, můžeme poradit, jak zkusit situaci ještě řešit, pokud to samozřejmě lze. Primárně se orientujeme na klientky, kterým hrozí ztráta bydlení nebo o něj již přišly.

 

     Když se člověk octne v těžké situaci, ve finančních a existenčních problémech, je na vše sám a ještě se musí postarat o své děti, potřebuje psychologickou podporu. Jak jí poskytujete?

 

V rámci našeho programu mohou klientky využívat psychologických a terapeutických služeb, jak individuálně, tak v rámci skupiny. Orientujeme se na to, co která klientka potřebuje řešit a dle toho jí navážeme na spolupráci s někým z našich psychologů a terapeutů.

 

Děkuji za rozhovor.

Děti se nejlépe psychicky, sociálně i emocionálně rozvíjejí v rodinném prostředí. Jsou-li v neúplné rodině, kde se o ně stará jen matka, je to pro ně těžké, ale mnohem snadnější a méně traumatizující než ústavní výchova, žádná sebelepší „teta“ nenahradí milující mámu. Této skutečnosti si je plně vědoma obecně prospěšná společnost Women for women, proto pomáhá matkám, které se ocitly v tíživé životní situaci, aby se mohly postarat o své děti a vychovávat je. Obecně prospěšná společnost Women for women uvítá podporu každého, komu není lhostejný osud matek samoživitelek, které se ocitly v krizové situaci a mohl by pomoci především v podpoře projektu Obědy pro děti – tento projekt pomáhá dětem, které se ocitly v situaci, že jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Jsou stanovena kritéria pro výběr potřebných dětí a pomoc je dávána formou obědů ve školních jídelnách přímo prostřednictvím základních škol. Více informací se dozvíte na www.obedyprodeti.cz. Zde je možné projekt podpořit, přidat se k pomoci a přispět na transparentní účet, ze kterého jsou hrazeny pouze obědy pro děti. Dětí, které jsou v této situaci je po celé České republice opravdu mnoho.

Více informací najde na webových stránkách obecně prospěšné společnosti Women for women: www.women-for-women.cz/

 
Autorka: Evžena Janovská