Vznikly dvě nové aplikace pro děti se specifickými potřebami

  • 06. 05. 2016
Vznikly dvě nové aplikace pro děti se specifickými potřebami
Praha, 28. dubna 2016 - Nezisková organizace EDA představuje dvě nové aplikace pro iPad - EDA PLAY TOBY a PAULI pro trénink zraku a jemné motoriky u dětí s postižením. Aplikace jsou vytvořeny na základě potřeb konkrétních dětí

Tisková zpráva

Vznikly dvě nové aplikace pro děti se specifickými potřebami

Praha, 28. dubna 2016 - Nezisková organizace EDA představuje dvě nové aplikace pro iPad - EDA PLAY TOBY a PAULI pro trénink zraku a jemné motoriky u dětí s postižením. Aplikace jsou vytvořeny na základě potřeb konkrétních dětí. Aplikace vznikly ve spolupráci s odbornými garantkami, které zajistily, aby úkoly a cvičení byly pro děti maximálně jednoduché a přitom motivační, pomáhaly rozvíjet jejich schopnosti a zároveň jim přinášely radost z úspěchu.

Pod vedením odborníků

Na vzniku aplikace se podílely odborné garantky z organizace EDA Lucie Magerová, Markéta Skalická a Alice Pexiederová, které mají dlouholeté zkušenosti s prací s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením.

Již před více než dvěma lety jsme přišly s vlastní aplikací EDA PLAY, kterou jsme navrhly tak, aby vyhovovala dětem se zrakovými a kombinovanými vadami. Naše předchozí zkušenosti jsme uplatnily i u nových aplikací EDA PLAY PAULI a TOBY s tím, jak rozvíjet dovednosti vidění a pohybu a jak vůbec seskládat obsah hry tak, aby hra dítě zaujala a dokázalo ji hrát, přestože je pro něj velmi namáhavé a vysilující zaměřit pozornost. Nechceme, aby se dítě cítilo unavené, naopak v něm podporujeme přirozenou chuť hrát si a mít radost z vlastních pohybů rukou,” říká poradkyně rané péče Alice Pexiederová.

Patronkami EDA PLAY TOBY a PAULI se staly Lenka Říhová a Iva Jelínková z komunity iSEN, které se již od roku 2011 věnují recenzím aplikací pro děti se speciálními potřebami.

Když jsme před pěti lety začínali využívat iPady ve speciálním vzdělávání, české aplikace prakticky neexistovaly. Museli jsme hledat mezi zahraničními a přizpůsobovat je svým potřebám. A právě proto, že máme za sebou stovky hodin zkoumání, výběru a testování toho nejvhodnějšího pro naše děti, víme, že vytvořit opravdu užitečnou aplikaci, která se dětem hned tak neomrzí a ještě navíc rozvíjí jejich schopnosti, není vůbec lehké. Společenství EDA PLAY v sobě kombinuje profesionální pedagogické zkušenosti spolu se schopnostmi vývojářskými a designérskými. To je výborné zázemí pro vznik kvalitních aplikací a také důvodem, proč je nám ctí být patronkami nových aplikací z rodinky EDA PLAY,” vysvětluje speciální pedagožka a zakladatelka komunity iSen.cz Lenka Říhová.

Inspirováno skutečnými dětmi

První aplikace EDA PLAY se stala záhy velice oblíbenou pomůckou rodičů pro nácvik motorických dovedností a trénink zraku. Na základě zpětné vazby od rodičů se EDA proto rozhodl pustit do vývoje dalších her, které by byly tentokrát určeny zejména dětem s centrální poruchou zrakového vnímání a s kombinací zrakového a dalšího neurologického postižení. Tyto děti potřebují úkoly jednoznačně zadané, které pomáhají propojit zrakové vjemy a jejich zpracování. Výsledkem jsou právě aplikace EDA PLAY TOBY a PAULI inspirované mimo jiné konkrétními klienty organizace EDA. Tobiáškovi se EDA věnuje od jeho raného věku. Prošel tréninkem zraku pod vedením odborné poradkyně rané péče a jeho zraková vada je nyní díky tréninku minimální. „Tobiáškovi je teprve 15 měsíců. Jen tak ho něco nezaujme, na druhou stranu ještě nezvládne složitější úkony,” říká jeho maminka.

Paulinka je dnes už sedmnáctiletá dívenka, kterou měl EDA v péči od narození do 7 let věku. Svalovou ztuhlost, která Paulince brání v pohybu, není možné zcela odstranit, ale hrou s iPadem a dalšími rozvojovými pomůckami šlo Pauli dobře motivovat. „Pauli hraje EDA PLAY velmi ráda. Vyhovují jí zejména dotykové úkoly, které nevyžadují naprosto přesný dotyk na obrazovku. Tím, že nová hra není pohybově náročná, nám dává možnost hrát něco, co Paulinka zvládne a z čeho má radost,“ dodává maminka Paulinky.

Aplikace EDA PLAY TOBY a EDA PLAY PAULI pro trénink zraku a jemné motoriky

Aplikace EDA PLAY TOBY a EDA PLAY PAULI jsou navrženy jako jednoduché interaktivní hry, které motivují dítě ke sledování děje na displeji iPadu a následně k plnění úkolů. Vizuální i zvukové zpracování aplikací podporuje koordinaci ruky, oka a pohybu.

Vizuálně zajímavé obrázky a scény v této hře jsou dostatečně barevně výrazné, kontrastní vůči černému pozadí a dostatečně veliké, aby dítě zaujaly. Díky jednoduchým dotykům, které zvládne, zažívá dítě úspěch a zároveň je schopno udržet zrakovou pozornost,“ vysvětluje instruktorka stimulace zraku Markéta Skalická.

Splnění úkolu přináší dětem radost ze hry a vede k úspěšnému opakování úkolů, které jim pomáhají rozvíjet jejich schopnosti. EDA PLAY TOBY je primárně určena pro děti od půl roku věku se zrakovými vadami a poruchami jemné motoriky. Obsahuje dvě kategorie úkolů: pozorovací, kde dítě sleduje, co se děje na obrazovce, a druhou dotykovou, kdy dítě po dotyku obdrží zvukovou nebo animovanou odměnu.

Ve hře EDA PLAY PAULI děti prožijí den s holčičkou Pauli. Úkolem je děj sledovat a zábavnou formou jej pomocí doteku na obrazovku ovlivňovat. Aplikaci mohou hrát děti v období, kdy začínají vnímat posloupnost děje a rozumí jednodušším příběhům, tedy přibližně od dvou let věku.

Veškerý výtěžek z prodeje aplikací EDA PLAY je použit pro činnost neziskové organizace EDA.

Aplikace EDA PLAY se stala důležitým nástrojem pro samofinancování služeb rané péče. Hry slouží jako funkční pomůcky pro rozvoj zraku a jemné motoriky a jsou také jedním z našich fundraisingových nástrojů. Jsou dostupné celosvětově, vždy obsahují českou a anglickou mutaci. Hru EDA PLAY TOBY poskytujeme zdarma. Každý, kdo si koupí EDA PLAY nebo EDA PLAY PAULI, nás podporuje. Výnos z prodeje plyne na poskytování rané péče našim klientským rodinám. Výnos z aplikace EDA PLAY nám například pomáhá financovat 3 roky péče o jednu klientskou rodinu,“ doplňuje ředitelka neziskové organizace EDA Petra Mžourková.

Technické informace

Všechny aplikace jsou dostupné ke stažení na internetových stránkách iTunes App Store: EDA PLAY TOBY zdarma a EDA PLAY PAULI za 2.99 USD. K dispozici nadále zůstává i původní aplikace EDA PLAY za 4.99 USD, která byla vyvinuta v roce 2013 a navíc umožňuje různé úrovně nastavení a obtížnosti úkolů. Více informací najdete nawww.edaplay.cz.

Trailer EDA PLAY PAULI - https://www.youtube.com/watch?v=Zqdjb1iDPsM

Trailer EDA PLAY TOBY- https://www.youtube.com/watch?v=p7nzDtxFSJE

Poděkování partnerům

Projekt by se nemohl uskutečnit bez našich partnerů. Projekt EDA PLAY TOBY je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Poskytnutý nadační příspěvek činil 128 000 Kč.

V minulém roce v rámci svého technologického programu Světluška podpořila vývoj aplikace EDA PLAY TOBY, která dětem pomáhá rozvíjet zrak a jemnou motoriku a ještě je baví. Za Světlušku přejeme „TOBYMU“ co nejvíce stažení,” říká ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu Přemek Filip.

Projekt EDA PLAY PAULI je realizován za pomoci GSK, která poskytla nadační příspěvek ve výši 105 000 Kč.

Projekt aplikace pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením nás zaujal především svou moderní povahou. Podle zástupců neziskové organizace EDA a jejích odborníků je právě tablet ideálním zařízením pro stimulaci jemné motoriky a zraku, což některé z členů komise Nadačního fondu GSK překvapilo. Na druhou stranu žijeme v době digitálního boomu, a tak je třeba jít s dobou a podobné aktivity podporovat. Doufáme, že dětem a jejich rodinám takovýto moderní terapeutický nástroj bude pomáhat a stane se oblíbeným,” dodává generální ředitelka společnosti GSK a předsedkyně Nadačního fondu GSK Monika Horníková.

O nás:

Nezisková organizace EDA cz, z. ú., je již více než 25 let oporou rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením či ohroženým vývojem v raném věku. Poskytuje odbornou službu rané péče, poradenství a psychickou oporu rodinám ve čtyřech krajích České republiky – na území Hl. města Prahy, Středočeského, Pardubického a části Ústeckého kraje. Služby jsou poskytovány v domácím prostředí, kde se dítě cítí nejlépe. Od března 2015 provozujeme první celorepublikovou krizovou Linku EDA (tel. 800 40 50 60), která je určena všem pečujícím (rodičům, blízkým, odborníkům), kterých se týká téma dětí se závažnou diagnózou, po těžkém úrazu nebo s postižením. Organizace je členem APRP (Asociace pracovníků v rané péči) a AVPO (Asociace veřejně prospěšných společností). Od března roku 2015 je rovněž držitelem značky "SPOLEHLIVÁ veřejně prospěšná organizace".

EDA získal na půdě Senátu ČR 3. listopadu 2015 ocenění za nejlepší neziskovou organizaci Neziskovka roku 2015. Více podrobností najdete na www.eda.cz.

O rané péči:

Raná péče je terénní sociální služba poskytovaná rodičům s dětmi do 7 let, které mají zdravotní postižení nebo jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba napomáhá při realizaci práva na vzdělání a výchovu dětí se zdravotním postižením, podporuje integraci těchto dětí i jejich rodin do společnosti. Služba umožňuje dítěti zůstat doma, a představuje tak alternativu ústavní péče.

O Nadačním fondu Českého rozhlasu, sbírce Světluška:

Světluška svítí na cestu nevidomým dětem a dospělým z celé České republiky. Přispívá jim na speciální pomůcky, které „mluví“ nebo mají hmatový displej, na psí vodicí pomocníky, na osobní asistenty dětem, aby mohly chodit do běžných škol se zdravými kamarády, seniorům, aby mohli trávit podzim života doma a nikoliv v ústavu. Snaží se rozvíjet i talent nevidomých, ať už v oblasti hudby nebo třeba sportu. Je také pomyslným světélkem ve tmě pro mnoho menších organizací, které díky finanční podpoře od Světlušky mohou realizovat projekty zaměřené na nevidomé. Světluška zkrátka pomáhá lidem, kteří nevidí nebo vidí velmi špatně, žít smysluplný život a cítit se užiteční.

Více podrobností najdete na www.rozhlas.cz/nadacnifond.

O GSK

Společnost GSK je v České republice pobočkou jedné z největších farmaceutických firem na světě GlaxoSmithKline Plc., která sídlí v Londýně. Zabývá se výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem léčivých přípravků a patří mezi přední světové inovátory v tomto oboru. Hlavním posláním společnosti GSK je zlepšit kvalitu lidského života tím, že umožní lidem být aktivnější, cítit se lépe a žít déle.

Více podrobností najdete na www.cz.gsk.com/

O Digitálním studiu Sugar and Ketchup:

Sugar and Ketchup se zabývá vývojem aplikací pro chytré telefony a tablety, které napomáhají rozvoji dovedností dětí. Více podrobností najdete na www.sugarandketchup.cz/.