Vznikla nová aplikace EDA PLAY ELIS pro děti s postižením

  • 23. 02. 2017
Vznikla nová aplikace EDA PLAY ELIS pro děti s postižením
Praha, 21. února 2017 - Nezisková organizace EDA vytvořila novou aplikaci pro iPad - EDA PLAY ELIS pro trénink zraku a jemné motoriky u dětí s postižením. Aplikace byla vytvořena na základě potřeb konkrétního dítěte – holčičky Elišky. Je určena pro děti s centrálním postižením zraku a kombinovaným postižením. Úkoly a cvičení ve hře jsou maximálně jednoduché a přitom motivační, aby pomáhaly rozvíjet jejich schopnosti a zároveň jim přinášely radost z úspěchu.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 21. února 2017 - Nezisková organizace EDA vytvořila novou aplikaci pro iPad - EDA PLAY ELIS pro trénink zraku a jemné motoriky u dětí s postižením. Aplikace byla vytvořena na základě potřeb konkrétního dítěte – holčičky Elišky. Je určena pro děti s centrálním postižením zraku a kombinovaným postižením. Úkoly a cvičení ve hře jsou maximálně jednoduché a přitom motivační, aby pomáhaly rozvíjet jejich schopnosti a zároveň jim přinášely radost z úspěchu.

Pod vedením odborníků
Na vzniku aplikace se podílely odborné garantky z organizace EDA Lucie Magerová, Markéta Skalická a Alice Pexiederová, které mají dlouholeté zkušenosti s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením.
„Před několika lety jsme přišli s vlastní aplikací EDA PLAY, kterou jsme navrhli tak, aby vyhovovala dětem se zrakovými a kombinovanými vadami. Další hry EDA PLAY PAULI a TOBY vznikly v roce 2016. Své předchozí zkušenosti jsme uplatnili i u nové aplikace EDA PLAY ELIS a zaměřili se na to, jak rozvíjet dovednosti vidění a pohybu a jak vůbec sestavit obsah hry tak, aby dítě zaujala a dokázalo ji hrát, přestože je pro něj velmi namáhavé a vysilující zaměřit pozornost. Nechceme, aby se dítě cítilo unavené, naopak v něm podporujeme přirozenou chuť hrát si a mít radost z vlastních pohybů rukou,” říká poradkyně rané péče Alice Pexiederová.

Aplikace vytvořené na základě konkrétních potřeb dětí
První aplikace EDA PLAY se stala záhy velice oblíbenou pomůckou rodičů pro nácvik motorických dovedností a trénink zraku dětí. Na základě zpětné vazby od rodičů se EDA proto rozhodl pustit do vývoje dalších her, které budou tentokrát určeny zejména dětem s centrální poruchou zrakového vnímání a s dalším kombinovaným postižením. Tyto děti potřebují úkoly jednoznačně zadané, které pomáhají propojit zrakové vjemy a jejich zpracování. Výsledkem tohoto vývoje byly právě aplikace EDA PLAY ELIS, ale také EDA PLAY TOBY a PAULI, inspirované mimo jiné konkrétními klienty organizace EDA.

Aplikace EDA PLAY ELIS
Nová hra pro iPady EDA PLAY ELIS rozšířila nabídku aplikací z rodiny EDA PLAY. Nová aplikace slouží k rozvoji dovedností dětí se zrakovým nebo kombinovaným postižením. Hra je připravena na míru dětem s centrálním postižením zraku. Díky jednoduchosti zpracování úkolů ji mohou ovládat i děti s postižením motoriky. Hra není věkově omezená, záleží na stupni psychomotorického vývoje každého konkrétního dítěte.  Aplikace je dostupná v české i anglické verzi.
   
Hra inspirovaná Eliškou
Aplikace EDA PLAY ELIS byla inspirována konkrétními potřebami a zrakovým cvičením holčičky Elišky a tím, co ji baví. Eliška je dítě s centrálním postižením zraku (CVI). „Oči Elišky jsou "zdravé", ale nespolupracují s centrem vidění. Potřebuje vidět a vnímat danou věc mnohokrát opakovaně s dostatečným vysvětlením a popisem toho, na co se dívá. Její mozek nespolupracuje s tělem tak, jak by měl, což způsobuje omezení jemné i hrubé motoriky. I tak si chce Eliška hrát jako každé dítě,“ říká její maminka.
Při hře je potřeba získat Eliščinu pozornost. Zaujmou ji zvláštní zvuky, skřípot dveří, cinkání zvonku, zvuky zvířat nebo činnosti, které zná z domova, jako je třeba praní prádla. Čím více se Eliška soustředí na hru a své oči zapojuje, tím lépe se může naučit rozumět tomu, na co se dívá.

Opakovaný moment překvapení zvyšuje motivaci sledovat děj. Každá série úkolů proto začíná výzvou k otevření dveří, za kterými se něco zajímavého děje nebo nachází. Za dveřmi objevíme psa, slona nebo dokonce krokodýla. Ve hře se mixuje koktejl nebo peče dort. V kombinaci s jednoduchými, ale barevně výraznými obrázky přinášíme Elišce a dalším dětem s CVI a dalšími typy zrakového nebo motorického postižení hru, kterou mohou hrát samy a neomrzí se jim.

Simulátor zrakových vad
Jde o jednu z funkcí aplikací z rodiny EDA PLAY. Dospělí pak mohou snáze pochopit, jak je pro dítě se zrakovým postižením svět kolem složitý. Simulátor zrakových vad využívá fotoaparátu iPadu. Jakmile uživatel zvolí v aplikaci jednu z možností, může přes fotoaparát nebo kameru iPadu vidět okolní svět tak, jak jej vnímá dítě s touto vadou. Každá zraková vada je doplněna krátkým vysvětlujícím textem.

Veškerý výtěžek z prodeje aplikací EDA PLAY je použit pro činnost neziskové organizace EDA.
„Rodina aplikací EDA PLAY se stala jedním z nástrojů pro samofinancování služeb rané péče. Hry slouží jako funkční pomůcky pro rozvoj zraku a jemné motoriky a jsou také jedním z našich fundraisingových nástrojů. Všechny jsou dostupné celosvětově, vždy obsahují českou a anglickou mutaci. Každý, kdo si koupí EDA PLAY, EDA PLAY PAULI a nově také EDA PLAY ELIS,  nás podporuje. Výnos z prodeje plyne na poskytování rané péče našim klientským rodinám. Výtěžek z aplikací EDA PLAY za rok 2016 nám například pomáhal financovat 250 cest za klientskými rodinami,“ podotýká ředitelka neziskové organizace EDA Petra Mžourková.

Technické informace
Všechny aplikace jsou dostupné ke stažení na internetových stránkách iTunes App Store, EDA PLAY ELIS za 2.99 USD. Více informací najdete na www.edaplay.cz/eda-play-elis

K dispozice je také EDA PLAY TOBY zdarma a EDA PLAY PAULI za 2.99 USD. Původní aplikace EDA PLAY je za 4.99 USD, byla vyvinuta v roce 2013 a navíc umožňuje různé úrovně nastavení a obtížnosti úkolů. Více informací najdete na www.edaplay.cz.
Trailer EDA PLAY ELIS - https://www.youtube.com/watch?v=W5CmfCudZHI
 
Poděkování partnerům
Projekt by se nemohl uskutečnit bez našich partnerů. Aplikace EDA PLAY ELIS je realizována za pomoci Nadace Leontinka a projektu Čtení pomáhá. „Nadace Leontinka realizuje celkem 9 projektů, zaměřených na různé oblasti pomoci zrakově postiženým, zejména dětem. Aplikaci EDA PLAY ELIS jsme podpořili v rámci projektu Svítání, během něhož bylo rozděleno v roce 2016 více než  2.612.000,- Kč. Tento projekt již jedenáctým rokem finančně i nefinančně podporuje pracoviště rané péče po celé České republice, aby mohla nadále poskytovat bezplatnou péči, jezdit přímo do rodin a rozvíjet své služby.
Aplikaci EDA PLAY ELIS bychom přáli, aby pro děti byla veselou hrou a pro jejich rodiče a blízké pomocí a další možností, jak sledovat zlepšení dovedností po malých krůčcích,” říká ředitelka nadace Barbara Hucková.
Projekt je také realizován za pomoci firmy Dow, která poskytla nadační příspěvek ve výši 38 600 Kč.
 
O nás:
Nezisková organizace EDA cz, z. ú., je již více než 26 let oporou rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením či ohroženým vývojem v raném věku. Poskytuje odbornou službu rané péče, poradenství a psychickou oporu rodinám ve čtyřech krajích České republiky – na území Hl. města Prahy, Středočeského, Pardubického a části Ústeckého kraje. Služby jsou poskytovány v domácím prostředí, kde se dítě cítí nejlépe. Téměř dva roky provozujeme první celorepublikovou krizovou Linku EDA (tel. 800 40 50 60), která je určena všem pečujícím (rodičům, blízkým, odborníkům), kterých se týká téma dětí se závažnou diagnózou, po těžkém úrazu nebo s postižením. Organizace je členem APRP (Asociace pracovníků v rané péči) a AVPO (Asociace veřejně prospěšných společností). EDA je rovněž držitelem značky "SPOLEHLIVÁ veřejně prospěšná organizace".
EDA získal na půdě Senátu ČR 3. listopadu 2015 ocenění za nejlepší neziskovou organizaci Neziskovka roku 2015. Více podrobností najdete na www.eda.cz.
 
O rané péči:
Raná péče je terénní sociální služba poskytovaná rodičům s dětmi do 7 let, které mají zdravotní postižení nebo jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba napomáhá při realizaci práva na vzdělání a výchovu dětí se zdravotním postižením, podporuje integraci těchto dětí i jejich rodin do společnosti. Služba umožňuje dítěti zůstat doma, a představuje tak alternativu ústavní péče.
 
O nadaci Leontinka:
Nadaci Leontinka založil pan Jindřich Lukavský, majitel společnosti EXX s.r.o. Nadace, jejímž cílem je "přinášet světlo dětem do života", je přirozeným vyústěním podnikatelských aktivit společnosti, která se zabývá projekcí a realizací osvětlení. EXX navrhuje a prodává světlo lidem a firmám již mnoho let, nyní chceme darovat světlo těm, kteří jej potřebují nejvíce - dětem se zrakovým postižením.
Více podrobností najdete na http://www.nadaceleontinka.cz.

O projektu Čtení pomáhá

Projekt Čtení pomáhá rozdělit každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných projektů. Cíl projektu je spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým.
Více podrobností najdete na http://www.ctenipomaha.cz.

O DOW
Dow Chemical Company byla založena v roce 1897 Herbertem H. Dowem a jedná se o jednu z nejstarších a v současné době druhou největší chemickou firmu na světě. Dow zahájila svojí první výrobu plastů v roce 1935 (etocel etylcelulósový polymer). V roce 1937 byla zahájena výroba polystyrénu.  Hlavní současné aktivity firmy Dow v oboru plastů se vztahují k výrobě „vysoce výkonných plastů“
Více podrobností najdete na http://www.dow.com.

O Digitálním studiu Sugar and Ketchup:
Sugar and Ketchup se zabývá vývojem aplikací pro chytré telefony a tablety, které napomáhají rozvoji dovedností dětí. Více podrobností najdete na http://www.sugarandketchup.cz.